Zmena územného rozhodnutia

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Peter Drahoš 09. januára 2015

Rad by som saspytal preco nikde na internetovych strankach trnava.sk nie je mozne najst zmenu uzemneho rozhodnutia pre Obytny subor - Zatvor II. Nakolko je na internete len stara verzia tohto rozhodnutia z roku 2010, ale podla grafickej ani textovej casti dany projekt neodraza uz postavenu skutocnost na ulici Vychodna 1 a Veterna 42. Prosim o napravu stavu a zverejnenie urbanistickej zmeny z roku 2012

06. február 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo pre objekty v lokalite medzi ulicami Veternou a Východnou územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor - Zátvor II., Ulica Veterná, pod č. OSaŽP/32923-82691/08/Ča zo dňa 21. 11. 2008, zmenu územného rozhodnutia pod č. OSaŽP/30337-55303/2009/Ča zo dňa 26. 6. 2009, zmenu územného rozhodnutia pod č. OSaŽP/39462-74141/2012/Ča zo dňa 14. 11. 2012 a zmenu územného rozhodnutia pod č. OSaŽP/7353-66116/2014/Uá zo dňa 18. 9. 2014, pre stavebníkov: SFA 2006, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava a RegiusPark, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava.
Tieto rozhodnutia boli vydané formou verejnej vyhlášky, t.j., rozhodnutia boli vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnavy, vrátane grafickej prílohy.
Rozhodnutia boli 15 dní zverejnené aj na úradnej tabuli na oficiálnej internetovej stránke Mesta Trnavy. Súčasťou oznamu boli aj texty jednotlivých rozhodnutí bez grafickej prílohy – koordinačného výkresu.
Na základe Vášho záujmu Vám predkladáme aj časť projektovej dokumentácie k vydanej zmene územného rozhodnutia pod č. OSaŽP/39462-74141/2012/Ča zo 14. 11. 2012 a zmene územného rozhodnutia pod č. OSaŽP/7353-66116/2014/Uá z 18. 9. 2014.
Následne stavebný úrad vydal aj stavebné povolenie na bytový dom B01 pod č. OSaŽP/2866-8002/2013/Ča z 25. 4. 2013, ktorého časť bola uvedená aj do užívania na základe rozhodnutia č. OSaŽP/31713-68421/2014/Uá z 11. 11. 2014. V súčasnosti prebiehajú konania vo veci vydania stavebného povolenia na bytové domy B02 a B04.

Odbor stavebný a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania