Ulica Jána Sambucusa-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Jana 02. augusta 2022

Dobrý deň,
s rodinou bývam na ul. J. Sambucusa v Trnave. Je to veľmi rušná ulica čo sa týka prejazdu áut. Následkom čoho vzniká veľký hluk priamo pred oknami. Táto úzka ulica s domami blízko cesty, nie je dimenzovaná na zvýšený nápor dopravy.
Ulica J. Sambucusa je totiž priamou spojnicou ulíc T. Vansovej a Študentskej, takže vodiči áut, ktorí sa chcú vyhnúť okolitým svetelným križovatkám si to krátia cez ulicu v mestskej časti Špíglsál konkrétne-cez J. Sambucusa.
Prosím o vyriešenie dopravnej situácie na ul. J. Sambucusa tak, aby sa na ňu zabránil vjazd áut z ul. T. Vansovej, odkiaľ prichádzajú autá (viac ako zo Študentskej), aby sa vyhli hlavnému ťahu.
Tiež prosím o zváženie umiestnenia dopravných značiek s max. rýchlosťou 30km/h. Ďakujem.

02. august 2022

Ján

Predpokladám, že sa to bude riešiť podobne ako v druhej časti Spiegelsalu - úpravou na rezidenčnú zónu s vyznačením parkovacích miest, pridaním spomaľovacích vankúšov, šikán a zjednosmernením niektorých ulíc. Značka maximálnej rýchlosti 30 sama o sebe veľmi nepomôže, keďže cesta vyzerá byť dimenzovaná na vyššiu rýchlosť, a tak niektorí vodiči ju budú bez problémov prekračovať.
03. august 2022

Ján

Podľa mestskej stránke o doprave - doprava.trnava.sk - je časť ulice J. Sambucusa po križovatku s ulicou J. Fándlyho ešte súčasťou rezidenčnej zóny R5 - značenie ešte nie je dokončené, takže za pár dní až týždňov sa vyznačia aj tieto ulice. Prikladám obrázok zóny, zaznačený žlto-oranžovou farbou.
06. august 2022

Jana

Ďakujem za informácie
16. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
je spracovaný nový projekt dopravného značenia v uvedenej lokalite, ktorý zahŕňa aj ulicu Sambucusa. V tomto projekte je v celej lokalite zvislé a vodorovné dopravné značenie, s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h, taktiež časť ulice Sambucusa bude zjednosmernená. Realizácia je predpokladaná v mesiaci september 2022.
Kto? odbor dopravy

Mesto Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania