CHYBAJÚCI PRIESTOR PRE DETI, MLÁDEŽ V MODRANKE

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Lepšia Modranka 01. marca 2015

V mestskej časti Modranka sa nachádza iba jediné ihrisko pre deti, vekovej kategórie do cca 6rokov, ktoré je naviac v katastrofálnom stave ...

- je možné urobiť niečo pre to aby sa mali deti a mládež z Modranky kde hrať?
napríklad:
- zabezpečiť obnovu tohto ihriska (zlomená húpačka, chýbajúce dopadové plochy, herné prvky nespĺňajú STN - aj keď ihrisko bolo vybudované pred 5 rokmi - no ako je vidieť z fotiek boli použité staré herné prvky z dôb socializmu..., oddelenie ihriska od parkoviska)
- aký dopad bude mať plánovaný vežokontajner s vykrievacími anténami slovak telekom (jeho poloha je doplnená do jednej fotografie),.... je bezpečné jeho umiestnenie v blízkosti ihriska ?
- potrebné by bolo aj vybudovanie ihriska pre staršie deti, mládež...
- v Modranke chýba aj akákoľvek volne dostupná plocha pre loptové hry mimo vyhradené areály (športový areál, školský areál)....

- mamičky s malými detmi, staršie deti, mládež, ... nemajú v Modranke kam isť, hrať sa, stretávať sa ... a ďalšie časti Trnavy, kde je zázemie vybudované je ďaleko....dochádzková vzdialenosť z Modranky na najbližšie ihriska na sídlisku linčianska je 1,2 km až cca 3,5 km (podľa toho či bývate v Luxu, alebo na konci seredskej ulice) ....

02. marec 2015

dominika

Na odpoved som velmi zvedava a uz aj tusim, aka bude...
02. marec 2015

Maria

Nieco podobne velmi chyba, pritom deti, co by to vyuzili, tu asi nebude malo
02. marec 2015

maja

ako vlastne vyzerá ten vežokontajner , a aké má parametre, aké vlny s akou intenzitou bude vysielať ?
02. marec 2015

Lucie Pavlusová

Dane platíme ako v meste a nemáme ani jedno použitelné ihrisko...
03. marec 2015

maja

to ihrisko je ozaj brutálne a neverila som ...že môže byť iba 5 rokov staré ... no bohužiaľ je :( na stránke mesta je vyhodnotenie čo sa urobilo v rokoch 2007-2010 http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/ourak_PHSR_2007-2010_plnenie.pdf
- a ihrisko zrealizovali v roku 2009 _ nechápem ako sa dá niečo také v súčasnosti urobiť ... keby to tam bolo zo starých čias, sa to dá pochopiť.... a to vám niekomu nevadilo ako to vyzerá už keď ho otvorili ? desivé...
- pre porovnanie ihrisko na dolných baštách je z roku 2008, park za daňovým úradom z 2010 ...treba sa viacej ozývať
09. marec 2015

Gabi

my sme sa tu ozývali,len ked máme poslankynu,ktorá nemusí deti a všetko pchá len do dôchodcov,tak tažko niečo vybavíme. osobne som sa s nou o tom bavila a jej odpoved bola,že načo by tu nejaké ihrisko vybavovala,ked vačšie deti by ho aj tak zničili. to je odpoved rozumnej ženy? podla mna nie ... v meste ihriská deti neničia,či ako to len tu?
09. marec 2015

Maria

este by som dodala, ze ked sa niekto predsa len rozhodne absolvovat 3/4 hodinovu cestu (pre tych vzdialenejsich) s kocikom (mensie dieta tolko neprejde) na Linciansku na ihrisko (alebo aj lekaren ci bankomat, ktore tiez v Modranke nie su), caka ho zazitok v podobe neskutocne rozbiteho chodnika na Mikoviniho, na ktory ten kocik musi byt naozaj terenak
25. marec 2015

Lepšia Modranka

podnet z 1.marca 2015 je zatiaľ bez odpovede

no podobný podnet z 10.marca 2015 z inej mestskej časti je už vyriešený
https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/15320/chybajuce-dve-hojdacky
odpoveď:
Dobrý deň,
hojdačky zdemontoval správca areálu, pretože boli poškodené a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Oprava nie je možná a je potrebná ich výmena. Predpokladaný termín dodania je cca do 25. 3. 2015
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

V ČOM JE ROZDIEL V PRÍSTUPU K JEDNOTLIVÝM PODNETOM?
- aj na ihrisku v Modranke je hojdačka poškodená (odpílená celá sedačka- trčí iba kus kovovej trúbky), tiež tu hrozí nebezpečenstvo úrazu - na tej poškodenej hojdačke, ako aj na ďalších herných prvkov, ktoré nesplňujú STN, chýbajú dopadové plochy.... Taktiež ich oprava nie je možná a je potrebná ich výmena....

Odpoveď na podnet však nebola žiadna - riešia sa podnety selektívne?
a pokiaľ bude odpoveď - bude rovnaká ako u niektorých ďalších podnetov z Modranky : "...odporúčame obrátiť sa na svojho poslanca...alebo ....je potrebné aby ste sa obrátili na váš výbor mestskej časti ..."

Zverejnený podnet bol možno rozsiahlejší, no aj tak sa dalo odpovedať minimálne čiastočne napr:
- poškodená hojdačka bude demontovaná v termíne do...
- parametre plánovaného vežokontajnera sú...., tento typ má /nemá dopad na využívanie blízkej plochy ako detské ihrisko .... prípadne doporučená odstupová vzdialenosť je ....m od obytnej zóny, priestoru pre deti,...a pod.
- stav ihriska nezodpovedá platným STN, vo športovom areáli je plánované vybudovať ...... v roku ....., v roku .... plánujeme spracovanie projektovej dokumentácie
- ďalšie priestory pre oddych v Modranke - ....uvedomujeme si nedostatok - absenciu týchto plôch v Modranke a preto plánujeme ..., ......, ....., ...... v predpokladanom časovom horizonte ....

Podnet bez odpovede, alebo s odpoveďou - obráťte sa na.... iba podporuje pocit toho, že Modranka, napriek tomu že sa jedná o mestskú časť , nieje vnímaná ako súčasť mesta - a mnohé veci sa tu neriešia, alebo sa riešia s iným štandardom ako v iných mestských častiach

25. marec 2015

JOZEF

A ODPOVED STALE NIKDE. H A N B A !!!
25. marec 2015

jozo

ten kontrast fotiek je super.... ako keď sme po revolúcii vyrazili na západ a dal sa porovnať ostblock s okolitým svetom
- ihrisko navrhujem zachovať pre budúce generácie !
10. apríl 2015

Lepšia Modranka

aktuálny stav ihriska_katastrofálny stav zotrváva ....podnet bez odpovedi
13. apríl 2015

peta

Pravda, take retro ihrisko je rarita...mozno sa ho ujme unesco :)na modranku mesto vzdy kaslalo a nasa poslankyna...babka co je totalne mimo a zaujoma ju len klub dochodcov...
21. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Správca športového areálu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava zabezpečuje hlavnú ročnú kontrolu hracích prvkov ihriska a následne podľa jej záverov bude zabezpečená oprava, prípadne výmena jestvujúcich prvkov, výmena piesku, obnova obruby pieskoviska, nátery. Okrem toho bude ihrisko doplnené sústavou 2 ks závesných hojdačiek. V súčasnosti prebieha proces výberu dodávateľov.
Oddelenie ihriska od parkoviska bude zabezpečené výsadbou živého plota do výšky cca 75 cm.
Celý športový areál okrem trávnatej plochy futbalového ihriska je voľne prístupný verejnosti denne v čase od 8.00 do 22.00 hod., vrátane 2 ihrísk s umelým povrchom s rozmermi hádzanárských ihrísk.
Umiestnenie základňovej stanice pre spol. Slovak Telekom, a. s., nepredstavuje riziko, povolené hodnoty sú stanovené právnymi predpismi. Stavebník je povinný zabezpečiť meranie úrovne intenzity elektrického poľa v blízkosti stanice u organizácie s odbornou spôsobilosťou (napr. Úrad verejného zdravotníctva). Následne, ak namerané hodnoty spĺňajú kritériá určené platnými právnymi predpismi, stavebník je povinný požiadať Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vydanie súhlasu na uvedenie stanice do prevádzky, ktorý obdrží len v prípade, ak sú dodržané všetky zákonom stanovené podmienky prevádzky.

Správa kultúrnych a športových zariadení
10. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Odpoveď k vykrívaču Slovak Telecomu na žiadosť VMČ č.6 Modranka z 17.3.2015 bod 12:

Prenájom časti pozemku s výmerou 36 m2 v športovom areáli za účelom umiestnenia vežokontajnera s vykrývacími anténami bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 48/2015 zo 17. 02. 2015.
Umiestnenie základňovej stanice pre spol. Slovak Telekom, a. s., nepredstavuje riziko, povolené hodnoty sú stanovené právnymi predpismi. Bežne sa tieto stanice umiestňujú na strechách bytových domov.
Akčné hodnoty expozície pre jednotlivé frekvenčné oblasti stanovuje odporúčanie Rady európskej únie 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poliami, vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí a nariadenie vlády SR č. 329/2006 o minimálnych životných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetického poľa.
Stavebník je povinný zabezpečiť meranie úrovne intenzity elektrického poľa v blízkosti stanice u organizácie s odbornou spôsobilosťou (napr. Úrad verejného zdravotníctva). Meracie miesta sú vyberané ako najnepriaznivejšie z hľadiska bežného pohybu a pobytu osôb, v smere maximálneho vyžarovania pri štandardných prevádzkových podmienkach základňovej stanice. Následne, ak namerané hodnoty spĺňajú kritériá určené platnými právnymi predpismi, stavebník je povinný požiadať Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vydanie súhlasu na uvedenie stanice do prevádzky, ktorý obdrží len v prípade, ak sú dodržané všetky zákonom stanovené podmienky prevádzky.

Typ konštrukcie:
Pre potreby investora bude vybudovaný štvorboký priehradový stožiar rúrkovej konštrukcie výšky +30 m. Prierez stožiaru je štvorec, po obvode bude vedený káblový rošt vo vnútri telesa stožiaru je vedený rebrík bez ochranného koša s priebežnou vodiacou lištou systému HACA. Každý z nárožníkov je ukončený bleskozvodnou tyčou. Povrchová úprava stožiara je riešená metalizáciou ponorom hrúbky min. 100 µm. Základ stožiaru - vežokontajnera bude tvoriť sústava pilotov. Hĺbka založenia bude prepočítaná po dokončení inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý práve prebieha. Objekt stožiaru bude oplotený pletivom výšky 2 m, s betónovým základom oplotenia a vstupnou bránkou.
10. máj 2015

Lepšia Modranka

10. máj 2015 ihrisko je naďalej v pôvodnom stave s hernými prvky, ktoré nie sú prevádzkovo bezpečné!

- 7 týždňov trvalo od zverejnení podnetu - než prišla od zodpovedných odpoveď: ...že správca zabezpečuje hlavnú ročnú kontrolu... a na základe výsledkov dôjde k oprave herných prvkov, resp. ich výmene...pekné, iba chýbal časový údaj- že kedy !
- uplynuli ďalšie 3 týždne ... a stále nič!

- je možné operatívne urobiť no najnutnejšie - tak aby sa dalo ihrisko bezpečne využívať - rovnako, ako sa postupuje u iných podnetov v ostatných mestských častiach!
napr. - príbeh s dobrým koncom - podnet vyriešený za 3 dni! Modranka 10 týždňov ...a nič!
https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/16913/zlomeny-hak-na-hojdacke
10. júl 2015

Matúš G

Ihrisko bolo vynovené.
06. máj 2018

Roman

Dobrý deň,

Ihrisko bolo parádne novo-vybudované.
Myslím že Trnavčania žijúci v mestkej časti Modranka si môžu gratulovať, že ostali súčasťou Trnavy(Biely Kostol a Hrnčiarovce môžu o takýchto ihriskách iba snívať)

Ďakujem

Roman

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania