Ulica Trhová-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
MZ 26. februára 2023

Už niekoľko mesiacov parkujú vozidlá Mestskej polície na verejnom parkovaní na Trhovej ulici. Tieto miesta nepatria do ich vyhradeného státia, sú to miesta pre verejnosť a sú spoplatnené. Žiadam o preverenie oprávnenosti parkovania vozidiel MsP - či majú zakúpené parkovacie karty, resp. platia riadne parkovné alebo im oprávnenosť parkovania vyplýva z iných skutočností. V prípade, že nie, žiadam o vyrúbenie pokuty za dlhodobé neoprávnené (nezaplatené) parkovanie v centrálnej mestskej zóne.

26. február 2023

Micro

Oni môžu.
27. február 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle čl. 15 VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení neskorších VZN, od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach v zónach s voľným vjazdom sú oslobodené služobné vozidlá Mesta Trnava, služobné vozidlá organizácií zriadených Mestom Trnava a vozidlá, ktorým bola udelená výnimka v zmysle osobitných právnych predpisov.
Kto? Mestská polícia Trnava

Mestská polícia Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania