Parkovisko na Bottovej

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Jozef A 08. apríla 2015

Dobrý deň, chcem sa spýtať mesta, či kvalita vykonávaných prác na parkovisku na Bottovej ulici súhlasí so zadaním. Zdá sa mi, že niekto má, alebo mal krivé oko, pretože chodník zjavne nekopíruje terén. Alebo je zámerom postaviť skokanský mostík? Najprv do kopca, potom napojenie na existujúci chodník - z kopca. Vyzerá to otrasne.

09. apríl 2015

jozo

súhlas vyzerá to otrasne - treba rozobrať a kúsok toho starého chodníka a dopojiť to normálne - plynulo :)
20. apríl 2015

Jozef A

Haló, samospráva, čakáte na to, aby firma dokončila parkovisko a až potom sa tam pôjde niekto pozrieť?
22. apríl 2015

Matúš G

Asi to bol zámer kvôli vyspádovaniu parkoviska. Neviem. To napojenie mohli spraviť plynulejšie tak cez 5 - 7 radov kociek a nie cez 3.
22. apríl 2015

Jozef A

Matúš, vyspádovanie parkoviska viac-menej chápem, aj keď som veľa takto vyspádovaných parkovísk nevidel (Tesco, napríklad - rovina, žiadna voda sa tam nedrží). Ale urobiť toto s chodníkom? Takého architekta by som s chuťou niekam poslal... Alebo toho, kto to takto schválil. Napojenie urobili cez tie tri kocky, lebo im to už nevyšlo lepšie a nechceli ten starý chodník ďalej rozoberať.. Ale aj keby rozobrali dvadsať kociek, aby to teda bolo plynulé, ten kopec by tam zostal. Na mojej prvej fotke je vidieť, že ten nový chodník sa začína zdvíhať od roxoru zaltčeného do zeme, teda takmer až pri konci parkoviska... Som zvedavý na vyjadrenie mesta, možno mi niečo uniklo...
22. apríl 2015

Matúš G

Jozef A od mesta tu odpoveď asi nedostaneš, zodpovednosť "iný subjek" takže tipujem že je to súkromné a s tým mesto nerobí nič.
22. apríl 2015

Jozef A

Matúš, to by ma teda vážne zaujímalo, komu to parkovisko teda patrí, ak problém spadá pod iný subjekt.
01. jún 2015

Jozef A

Vážne sa nedočkám odpovede? Dodatková otázka - kedy sa plánuje parkovisko dokončiť? Sú na ňom kopy stavebného materiálu, ktoré tvoria seriózne prekážky, na rozostavanom parkovisku sa držia kaluže vody (škoda, že som neodfotil), je tam prepadnutá cesta a diera do zeme (kanál) - keď si tam nejaké decko zlomí nohu, až potom sa mesto rozhýbe? A kto je vlastne zodpovedný subjekt, ak teda niekto (kto nastavil zodpovednosť za riešenie: iný subjekt) tvrdí, že mesto nie?
01. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vykonalo 29. 5. 2015 obhliadku stavby.
Zároveň oslovilo pôvodného stavebníka – spoločnosť LIANTI, s.r.o., ktorej bolo stavebné povolenie vydávané. Toho času je na základe zmluvy o budúcej dohode o prevode práv a povinností stavebníkom spoločnosť ISMONT, s.r.o..
Mesto Trnava uvádza, že stavebník realizuje stavbu v súlade s právoplatným stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou. Klesajúca tendencia chodníka smerom do stredu je z dôvodu kopírovania sklonových pomerov navrhovaného parkoviska, ktoré má byť odvodnené pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi smerom do svojho stredu. Udržanie jednej nivelety chodníka by znamenalo neúmerné prevýšenie chodníka oproti ploche parkoviska. Čo sa týka napojenia chodníka na jestvujúci chodník z betónových kociek, projektová dokumentácia rieši ich plynulé napojenie. Novovybudovaný chodník je nad niveletou jestvujúceho z vyššie uvedeného dôvodu, teda pre zachovanie sklonových pomerov kvôli odvodneniu parkoviska. Stavebník zabezpečil úpravu časti jestvujúceho chodníka pre plynulé napojenie, po telefonickom kontakte prisľúbil úpravu jestvujúceho stavu plynulejším sklonom jestvujúcich betónových kociek. K dodatku zo dňa 1. 6. 2015 sa uvádza - ukončenie realizácie parkoviska je podľa stavebníka naplánované v najbližších dvoch týždňoch, súčasťou bude aj oprava spomenutej diery v komunikácii.

Odbor stavebný a životného prostredia
11. júl 2015

Matúš G

Parkovisko je vyasfaltované, to plynulé napojenie na nový chodník podľa mňa nebolo realizované.
18. október 2015

Matúš G

Parkovisko hotové, to plynulejšie napojenie podľa mňa realizované stále nebolo, stále je také isté od nahlásenia podnetu.
12. júl 2016

Roman

Nový chodník bol plynule napojený na rekonštruovaný chodník a mierne vyspádovaný.
Ja by som povedal že podnet je vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania