Modranka - most nad diaľnicou D1

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
CtihodnyObcan 14. apríla 2015

Ziadam o zaslanie tohto podnetu na Národnu dialnicnu spolocnost.
V katastralnom uzemi Modranky zo Seredskej ulice vedie cez parcely 2025 a 2027 ( LV 1999 ) most cez dialnicu D1. Dany most je v majetku Narodnej dialnicnej spolocnosti a je v KATASTROFALNOM ZIVOT OHROZUJUCOM stave. Na niektorých miestach nie je zabradlie, a tam kde je, je hrdzave,most nie je nijako svetelne oznacený, nema oznacenie ani o nosnosti. Dany most vyuziva farma Vlckovce na prevoz mocovky a zvoz dateliny a vsetkeho obsluzneho zariadenia, pokracuje cez obytnu zonu Seredskej ulice a pokracuje na pole pozdlz R1 pri Peugeote. Cisterny s mocovkou, ktore tade jazdia, su tazke aj 40 ton. To uz mozu cez tento most jazdit aj kamiony ak bude nadalej povolene tymto cisternam tade jazdit. Ziadam UPLNY ZAKAZ prevozu mocovky,dateliny a aj ostatnych zariadeni patriacich farme vo Vlckovciach cez tento most veduci ponad D1,nakolko je to nebezpecne tak pre vodicov tychto cisterien ako aj pre vodicov jazdiacich po D1-tke,kedze je tu výrazne riziko padu cisterny/zariadenia na dialnicu. Z farmy mozu vozit vsetko co potrebuju cez dialnicu R1,alebo cez ine obsluzne komunikacie,vsetko maju dostupne a vozovy park farmy moze jazdit aj po dialnici. ZAKAZOM PREJAZDU CEZ MOST by sa vyriesilo hned niekolko problemov naraz:
- odhlacenie useku Seredskej cesty,ktora je enormne zatazena kamionovou dopravou veducou do Empark-u ako aj do Merkury Marketu
- ziadne ohrozenie vodicov jazdiacich najma po D1
- ziadne rusenie nocneho kludu obyvatelov Seredskej ulice

15. apríl 2015

Modranka

Pripájam detailnejšie fotky
1. prasklina medzi cestou a začiatkom mosta
2. a 3. okraj mosta, kde je vidieť že trčia nejaké stĺpiky - vyzerá to tak ako keby ten kraj mosta o ten kus poklesol (to je len môj názor -nie som statik :D)

V každom prípade by tam mal ísť nejaký odborník z NDS a zhodnotiť stav.
16. apríl 2015

tin

tadiaľto sa bojím ísť aj na bicykli, nie to ešte s x tonovým kolosom
29. máj 2015

Modranka

Dobrý deň.

Ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď.

Čo sa týka mosta D1 – 059 NDS ho eviduje ako „most nad diaľnicou na poľnej ceste“ a podľa podkladov bol tento most odovzdaný v tom čase národnému výboru Trnava. V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prešli do majetku obcí z majetku Slovenskej republiky nehnuteľné veci (stavby a pozemky), ku ktorým mali právo hospodárenia určené národné výbory (bez ohľadu na ich stupeň). Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) a b) cit. zákona je obec povinná majetok nadobudnutý podľa tohto zákona udržiavať a chrániť ho pred poškodením, zničením a pod. V prípade pochybností o tom, či vlastníctvo k danej nehnuteľnosti obec nadobudla, platí územný princíp zakotvený zákonodarcom v cit. zákone, a síce, že každá nehnuteľnosť vymedzená týmto zákonom v územnom obvode obce prešla do vlastníctva tejto obce.
Na základe uvedeného NDS nemá predmetný most v majetku.
13. apríl 2016

tin

Zaujíma ma, ako mesto mieni riešiť tento most. Podľa vyjadrení NDS most patrí do vlastníctva obce. Možno sa veci pohnú, až keď sa most pohne. Na D1 niekomu na hlavu...

Prosím o odpoveď na otázku: Akú má daný most nosnosť?

Ďakujem
21. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mesto Trnava už od minulého roku rieši otázku vlastníctva mostu nad diaľnicou Trnava – Modranka smerom do Zelenča s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (ďalej len „NDS“).
Predmetný most sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve NDS zapísaných na LV č. 1999, k. ú. Modranka parc. č. 2025, 2026 a 2027, napriek tomu však NDS tvrdí, že nie je jej vlastníctvom, ale prešiel do vlastníctva mesta. NDS vie o stave mosta, na podnet občanov vykonala prehliadku v roku 2015, no napriek tomu sa k vlastníctvu mosta nehlási.
Na základe tvrdenia NDS Mestský úrad – odbor právny a majetkový opätovne preveroval, komu by mohol most patriť, pretože nie je súčasťou miestnej komunikácie. Most je súčasťou účelovej komunikácie, ktorá slúži len na obsluhu okolitej poľnohospodárskej pôdy. Predmetná komunikácia napriek tvrdeniu NDS nie je evidovaná v majetku mesta Trnava, keďže ju mesto nebudovalo a ani mu nebola do majetku odovzdaná. Pokiaľ ide o údržbu mosta, mesto na ňu v súčasnosti nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky.
Keďže vlastníctvo k mostu a jeho údržbu je napriek sporným skutočnostiam potrebné doriešiť, OPaM MsÚ bude túto vec naďalej riešiť.

Odbor právny a majetkový

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania