Ulica Botanická-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý

Dlhodobo zaparkované na spľasnutých pneumatikách, zrejme nepojazdné.

08. november 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnet posielame na vyjadrenie, o riešení vás budeme infomovať.

Mestská polícia + odbor dopravy
13. november 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas nie je zákonným dôvodom pre intervenciu zo strany mesta.
Na základe vášho podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla o jeho odstránenie z verejného priestranstva. Vozidlo má platnú TK a EK.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava

Mestská polícia Trnava
13. január 2024

Mirka

Vozidlo značky Audi je už viac než rok a pol odstavené na parkovacom mieste na ulici Botanická. Má spľasnuté všetky pneumatiky a značne ošúpaný lak. Stojí tam bez pohnutia a zbytočne zaberá parkovacie miesto. Je očividné, že vozidlo je úplne opustené. Okrem toho špatí prostredie, v noci láka vandalov a rôznych ľudí, ktorí sa okolo neho potulujú, čo považujeme ako obyvatelia tejto ulice za možné ohrozenie nás samotných. Žiadame o opätovné prehodnotenie jeho odstránenia z parkovacieho miesta.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania