Zakrývanie komunalného odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Ing. Viktor Maťašovský 21. júla 2012

Obyvatelia vchodu gen. goliána 3 (romsky spoluobčania) sú si vedomý tým, že majú nizkokmenné kry pod balkonmi, tak vyhadzujú komunálny odpad priamo pod svoje obdydlie, následne tento komunálny odpad je v prípad vetra šírený do ďalšieho okolia.

Navrhy riešenia (upratovanie na náklady správcovskej spoločnosti ktorá spravuje daný vchod, výrez nízkokmenných krov pod balkonmi aby došlo k zviditeľneniu týchto priestorov a zabráneniu ničenia zelene odpadom

26. júl 2012

Ing. Králiková

Pod oknami bytového domu (BD) Golianova č.3 sa vždy vyskytoval odpad, ktorý spôsobovali obyvatelia daného vchodu vyhadzovaním komunálneho odpadu z okien BD. Bytový dom Golianova č.3 sa nachádza na vstupe do Trnavy, ktorý by mal byť reprezentatívny. Z dôvodu pohľadového prekrytia nečistôt, ktoré sa aj po vyčistení opäť do pár dní nahromadia, sa vysadila pred cca 5 rokmi skupina krov. Myslím si, že svoju funkciu si kry plnia a nie je vhodné ich rušiť. Kry zamedzujú šíreniu nečistôt do okolia.
Nečistoty v širšom okolí nie sú spôsobené len týmito nečistotami, ale hlavne a to teraz v letnom období je spôsobený zdržovaním sa obyvateľov oproti stojacej ubytovne v tieni stromov nachádzajúcich sa pred BD Golianova č.1-3, ktorý po sebe zanechávajú kusy nábytkov a taktiež biologický odpad.
Mestský úrad, referát správy zelene zabezpečuje čistenie okolia BD Golianova č.1-3 (strana od cesty) cca 2x do mesiaca, mimo plochy pod oknami vchodu Golianova č.3, ktorá sa čistí 1x za 1 mesiac - 1 1/2 mesiaca – menšia frekvencia je z dôvodu finančnej náročnosti čistenia a nebezpečenstva úrazu pri čistení (vyhadzovanie odpadkov a iných vecí na ľudí vykonávajúcich čistenie plochy).
V súčasnej dobe sa daný problém snažíme riešiť. Plánujeme zapojiť a požiadať o pomoc TT-KOMFOT, komunitných pracovníkov a majiteľku ubytovne. Verím, že sa nám podarí spoločnými silami problém "nečistoty" v okolí BD Golianova 1-3 v uspokojivej miere eliminovať.
17. august 2012

Jana Gmitterova

Mesto Trnava pred pár týždňami písomne požiadalo o spoluprácu, pri riešení daného problému, TT-KOMFORT a majiteľku oproti stojacej ubytovne. O ďalšom postupe budeme informovať.

ÚKaM
17. august 2012

Odkazprestarostu.sk

Ďakujeme za informáciu.
25. október 2012

Odpoveď samosprávy

Mesto Trnava pred pár týždňami písomne požiadalo o spoluprácu, pri riešení daného problému, TT-KOMFORT a majiteľku oproti stojacej ubytovne. O ďalšom postupe budeme informovať.

Jana Gmitterová
ÚKaM

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania