Vyhradené parkovacie miesto pre invalidov

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Juraj 24. júna 2015

Prosím o preverenie nároku na vyhradené parkovacie miesto pre invalidov na ulici V jame. Parkovacie miesto je označené dopravnou značkou s dodatkovou tabuľkou, na ktorej sú vyznačené ŠPZ vozidiel: TT-366BX a TT-772DX. Vozidlá s týmito ŠPZ miesto však už dlhší čas nevyužívajú, rovnako dopravná značka označujúca parkovacie miesto je zašlá, s takmer nečitateľným textom. Mám plné pochopenie pre aktívne využívané vyhradené parkovacie miesta pre invalidných spoluobčanov, avšak v lokalite, kde vládne akútny nedostatok parkovacích miest, sú dlhodobo nevyužívané parkovacie miesta priveľkým luxusom.

30. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet, situáciu sme preverili. Dopravná značka, na základe ktorej je parkovacie miesto vyhradené, stratila platnosť. O našich zisteniach sme informovali príslušný referát mestského úradu, ktorý vyzve majiteľa značky na jej odstránenie, prípadne zrealizuje ďalšie kroky k odstráneniu značky.

Mestská polícia mesta Trnava
28. august 2015

Juraj

Po uplynutí 3 mesiacov je situácia stále nevyriešená. Neplatnú dopravnú značku nikto neodstránil, je stále na pôvodnom mieste.
10. august 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe vášho podnetu zo dňa 24. 6. 2015, ktorý nebol do dnešného dňa riešený a týkal sa preverenia platnosti povolenia na vyhradené parkovacie miesto pre zdravotne ťažko postihnutého občana, vám oznamujeme, že 9. 8. 2016 bola majiteľovi motorových vozidiel zaslaná výzva na odstránenie vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia označujúceho vyhradené parkovacie miesto, keďže je osadené bez súhlasu cestného správneho orgánu - mesta Trnava.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
06. október 2016

Juraj

Po uplynutí ďalších 2 mesiacov (od zaslania deklarovanej výzvy majiteľovi z 9.8.2016) sa situácia vôbec nezmenila. Pôvodnú dopravnú značku nahradila nová s podobným obsahom. Vodorovné ani zvislé dopravné značenie nebolo odstránené. Kedy uplynie lehota na odstránenie vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia označujúceho toto neoprávnene vyhradené parkovacie miesto?
12. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dňa 10.10.2016 bola vykonaná kontrola vyhradeného parkovacieho miesta pri ktorej bolo pracovníkmi MsÚ zistené, že tabuľka s evidenčným číslom TT-366BX bola z vyhradeného parkovacieho miesta odstránená avšak rozmery parkovacieho miesta nie sú v zmysle príslušnej normy. Dňa 12.10.2016 bol kontaktovaný držiteľ motorového vozidla s EČ TT-772DX, ktorý má platné povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta od 08.10.2015 po dobu 5 rokov s tým, že vyhradené parkovacie miesto vyznačí v zmysle príslušnej normy do konca mesiaca október. Následne bude zo strany MsÚ vykonaná kontrola vyhradeného parkovacieho miesta. V prílohe zasielame fotografiu zo dňa 10.10.2016.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
22. november 2016

Matúš G

Miesto je vyznačené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania