Odburinenie a doplnenie čiar na ihrisku

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Andrej 07. septembra 2015

Prosím o odburinenie a doplnenie čiar na Ihrisku.
Ďakujem

18. október 2015

Andrej

Stále nezrealizované
03. november 2015

Andrej

Stále nezrealizované
15. marec 2016

Andrej

Bez zmeny
19. november 2017

Pavol

To je hanba
02. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mesto primárne investuje do spádových ihrísk. V druhej fáze, keď budú vyriešené tieto lokality, môže prejsť k investíciám do menších ihrísk, výmeny a repasácie zariadení. Aj keď sa nezdá, že ide o veľké výdavky, certifikované herné prvky nie sú lacné, takisto okolo každého z nich dopĺňame certifikovanú dopadovú plochu, pre zvýšenie bezpečnosti našich detí. Preto ihriská vo vnútrodvoroch momentálne nie sú zaradené do rozpočtu a prosíme občanov o trpezlivosť pri riešení tohto podnetu.
Ďalším spôsobom, ako by sa mohol podnet riešiť, je participatívny rozpočet. Vďaka nemu sa môžu aktívni Trnavčania uchádzať o finančnú podporu zo strany mesta. Stačí, ak by si našli čas a prišli na stretnutie na radnici. V tomto prípade, keď máte záujem o revitalizáciu mestského mobiliáru/detského ihriska, sa v dátumoch 3. máj, 16. máj a 28. máj stretnú občania s nápadmi, ktoré zahŕňajú oblasť zelene a verejného priestoru. Stretnutia sa budú konať o 17.00 hodine. Každý, kto sa chce uchádzať o takúto formu podpory, musí prísť na dve takéto stretnutia. Ak by išlo o investíciu väčšiu ako 5 tisíc eur, ide už o investičné zadanie a v tom prípade treba získať aj minimálne 20 podpisov ľudí, ktorí bývajú v dotknutej lokalite. Bližšie informácie k participatívnemu rozpočtu poskytujeme na adrese [email protected], podrobnosti sa dozviete aj na: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/participativny-rozpocet-pre-trnavu-2018-sa-zacal-dvere-pre-vase-napady-su-otvorene.

Mestský úrad Trnava
12. júl 2018

Andrej

Niečo sa deje
15. júl 2018

Martin Gergely

Asanácia betónového ihriska na Beethovenovej

Dobrý deň, chcel by som sa informovať čo plánuje mesto robiť na mieste betónového ihriska na Beethovenovej ulici, ktoré včera začali mechanizmy rozoberať. Žiadne informácie som nenašiel na vývesných tabuliach a ani na web stránke mesta. Dakujem. Gergely
19. júl 2018

Martin Gergely

Dobrý deň administrátor,

nie je mi úplne jasné ako spolu súvisí podnet týkajúci sa odburinenia a doplnenia čiar na ihrisku s tým, že ihrisko bolo stavebnými mechanizmami úplne rozobraté. Môj podnet smerom ku samospráve sa týkal čo plánuje samospráva na mieste tohto ihriska robiť. Preto vás chcem požiadať o uverejnenie môjho dotazu ako samostnatneho príspevku. Dakujem. Gergely
23. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava pristúpilo k odstráneniu predmetného športového ihriska, keďže jeho technický stav nebol vyhovujúci a materiál, z ktorého bol realizovaný povrch ihriska (liaty asfalt), nezodpovedal súčasným trendom (EPDM granulát).
Plocha po športovom ihrisku bude po vybúraní zatrávnená. Ide o adaptáciu opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území Mesta Trnava v zmysle Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, prijatej mestom v roku 2015. Dokument sa týka zabezpečenia rôznych typov tienenia, rôznych foriem zadržiavania zrážkovej vody, ochladzovania prostredia vodou, realizáciu strešnej a vertikálnej zelene a ďalších.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
08. apríl 2019

Andrej

Dobrý deň

Zrušíte aj prístupový chodník k bývalému ihrisku

Ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania