Čierna skládka za Tescom

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
HOLLYWOOD_JACK 20. marca 2016

Neporiadok za za Tescom v blízkosti ochranného pásma vodojemu.

09. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestský úrad vykonal na danej lokalite miestne zisťovanie. Na základe ďalšieho šetrenia prostredníctvom grafického informačného systému a www.katasterportal.sk boli zistené vlastnícke pomery viažuce sa k predmetnej nehnuteľnosti.
Mesto Trnava vlastníka nehnuteľnosti upozornilo na súčasný stav a vývoj na jeho nehnuteľnosti a vyzvalo ho, aby urobil opatrenia vedúce k odstráneniu nevyhovujúceho stavu a k ochrane jeho nehnuteľnosti.

Odbor stavebný a životného prostredia
19. júl 2017

HOLLYWOOD_JACK

Vyriešené
19. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vlastník pozemku vykonal nápravu na nehnuteľnosti zabezpečením komplexnej údržby a odstránením nezákonne umiestneného odpadu v plnom rozsahu. Viď priložená fotodokumentácia.

MÚ Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania