Zápisnice z rokovania komisií

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Andrea Pallang 11. januára 2013

Dobrý deň,

prečo mesto Trnava nezverejňuje na webe zápisnice z rokovania jednotlivých komisií? V iných mestách a obciach s tým nemajú žiadny problém. Inšpirujte sa!
Ďakujem.
AP.

15. január 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Dôvodom nezverejňovania zápisníc komisií MZ je skutočnosť, že ich zasadnutia sú neverejné, pretože tieto orgány sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Ich stanoviská majú iba charakter odporúčania a mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nemusia prijať rozhodnutie v súlade s nimi. Ďalším dôvodom je, že sa na nich prerokúvajú aj záležitosti, ktoré podliehajú ochrane (aj v zmysle zákona číslo 211/2000 Z. z.), napr., dotýkajú sa osobnosti a súkromia fyzických osôb, sú označené či už z pohľadu Mesta Trnavy, alebo osôb, ktorých sa vec týka, za obchodné tajomstvo, a pod.

Mesto Trnava zverejňuje všetky informácie, ktoré je povinné zverejňovať zo zákona. V ostatných prípadoch posudzuje význam zverejnenia informácie podľa jej dôležitosti pre občana. Komisie však oboznámime s Vaším podnetom a v prípade, že budú súhlasiť so zmenou súčasného stavu, je možné zápisnice z komisií začať zverejňovať v súlade so spomínanými ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Michal Dzurjanin, vedúci odboru organizačného a vnútornej správy
15. január 2013

andrea pallang

§5 ods. 8 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam -

(8) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami
(7) a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.

musia však zverejňovať program rokovania dopredu - čo tiež často nerobia.

Všetci ste pred voľbami hovorli o trasparentom meste a otvorenej samosprave. Apelujem na jednotlivych poslancov a predsedov komisií, aby bezodkladne konali! Ďakujem!
AP.

Finančná komisia: Ing. Štefan Bošnák
Komisia kultúry: Ing. Martin Viskupič
Komisia mládeže a športu: Mgr. Marian Rozložník
Komisia sociálna a zdravotná: MUDr. Štefan Krištofík
Bytová komisia: PhDr. Ján Žitňanský
Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok: PhDr. Peter Náhlik, PhD.
Komisia školstva a vzdelávania: Ing. Augustín Hambálek
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt: Mgr. Matej Lančarič
Komisia dopravy: Mgr. Marcel Behro
Majetková komisia: Ing. Bystrík Stanko
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy: Ing. Vladimír Butko
Komisia mandátová: JUDr. Štefan Dvorský
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií: Ing. Jozef Alchus
15. január 2013

Peter Bročka

Odpoveď p. Dzurjanina v tomto prípade iba kopíruje odpoveď na moju žiadosť o informácie zo dňa 02.01.2013. Vyššie citované ustanovenie zákona o slobode informácií nie je práve najšťastnejším argumentom, čo neznamená, že by komisie nemali byť verejné a ich zápisnice zverejnené na oficiálnej stránke mesta. Viac k celej problematike na: http://lepsiatrnava.sk/2013/01/14/otvoreny-list-predsedom-komisii-mestskeho-zastupitelstva/
15. január 2013

andrea pallang

Trnava ma este velke rezervy...
nech sa paci, prezentacia prace mestskeho poslanca MsZ Radoslava Kovacsaz Roznavy.
http://radokovacs.sk/komentare/dovody-a-sposoby

Odpocet prace mestkeho poslanca v Trnave som rovnako nikde nenasla..ani jedneho!
inspirujte sa: http://drotovan.blog.sme.sk/c/315845/Odpocet-prace-poslanca-rok-druhy.html
16. január 2013

Michal Drotován

Vážený pán Dzurjanin,
vaša odpoveď sa nezakladá na pravde - podľa zákona nič nebráni tomu, aby boli zápisnice z komisii a rady zverejňované na internete. Ak by o ne ktokoľvek požiadal v zmysle zákona 211/2000 Z.z., tak podľa tohoto zákona by sme mu museli tieto zápisnice do 8 pracovných dní poskytnúť. A jemu by samozrejme nič v zákone nebránilo ich zverejniť. Zákon sa dá vykladať tak, že nie je povinnosť zverejňovať (pozor nie sprístupňovať - tá povinnosť ako som uviedol vyššie tu je) na webovom sídle mesta zápisnice z neverejných zasadnutí.
Ak chce byť mesto Trnava transparentné, tak zverejňovanie zápisnic je skutočné minimum, ktoré musí urobiť. Môžete sa kľudne inšpirovať mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto napr., ktorá prehľadne zverejňuje všetko vrátane účasti poslancov: http://www.staremesto.sk/sk/content/komisia-pre-nakladanie-s-majetkom-a-financie/section:city

Zverejňovanie zápisnic je vec, za ktorú zodpovedá úrad a nie poslanci.
Ale ako sa horí kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody.
Aktívnym občanom odporúčam požadovať všetky zápisnice cez 211/2000 Z.z., ak ich úrad nesprístupní, tak sa odvolať na Krajský súd v Trnave - následne bude nezverejnenie v zmysle judikátov zosobnené zodpovednému pracovníkovi na úrade, ktorý bude musieť zaplatiť pokutu.
17. január 2013

andrea pallang

dnes mi boli dorucene zapisnice z komisie kultury 2011a 2012
zverejnila som ich na mojom webe.
prijemne citanie :)

http://pallang-andrea.webnode.sk/news/co-nie-je-tajne-je-verejne-zapisnice-z-rokovania-komisie-kultury-za-obdobia-2011-a-2012-/
18. január 2013

michal

ako sa čertili keď to nechceli zverejniť :D kto vie čo je za tým :D
03. február 2013

Peter Bročka

http://lepsiatrnava.sk/2013/01/29/zapisnice-rokovani-komisii/
Zápisnice z komisií budem zverejňovať dovtedy, kým nezačnú byť zverejňované na oficiálnej stránke mesta. To, že mesto nevyhotovuje akékoľvek zápisnice z rokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií je nonsense, o ktorom bude ešte reč.
06. február 2013

Eva

Prosím, kde si môžem prečítať zápisnicu zo s zasadnutí kultúrnej komisie?
06. február 2013

Peter Bročka

2:Eva na linku, ktorý nájdete vyššie sú zápisnice zo všetkých komisií (posledné dve zasadnutia v roku 2012). Komisia kultúry paradoxne ako jediná mala zverejnenú svoju zápisnicu už z 08.11.2011. Z neznámych príčin ale so zverejňovaním nepokračovala.
06. február 2013

Eva

Ja si myslím, že príčiny sú jasné....bolo by o čom hovoriť.....
06. február 2013

Peter Bročka

Ak máte nejaké zaujímavé info, alebo by ste k téme chceli napísať článok, rád ho uverejním na webe LepšejTrnavy. Môj mail je [email protected]
06. február 2013

Eva

ďakujem, našla som a prečítala....

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania