Znečistenie verejného priestranstva stavebnými prácami

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Adam Peciar 11. marca 2013

Dlhší čas (asi 3 týždne) pozorujem dianie okolo stavby na Zelenečskej ulici. Stavebník často nedodržuje povinnosť čistiť chodník, cyklochodník a cestu od stavebnej výroby. Veľa krát nedodržal ani bezpečnosť v označení staveniska čo však bohužiaľ nemám zdokumentované fotografiou. Špina, prach a blato ktorá zostáva na verejnom priestranstve sa premávkou a používaním chodcov, cyklistov roznáša ďalej.

12. marec 2013

Adam Peciar

Zabudol som poznamenať, že kus chodníka kde prebiehali výkopové práce nebol vrátený do pôvodného stavu. Na mieste chýba zámková dlažba a nachádza sa tam kopa hliny, resp. keď naprší kopa blata.
12. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. O jeho riešení vás budeme informovať.

Jana Gmitterová, ÚKaM
14. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pripájam stanovisko odboru stavebného a životného prostredia.
Na Zelenečskej ulici č.4 (pri autobusovej zastávke LIDL) vyrastá nová stavba - obytný súbor 4 RD Malý dvor Trnava. Stavebníci, spoločnosť Corason s.r.o. a spol. Real Market Centrum, boli telefonicky upovedomení o stave na komunikácii a chodníku. Informovali nás, že dlažba sa rozoberala z dôvodu prác na inžinierskych sieťach a poukladala sa zatiaľ iba provizórne, pretože sa bude znova rozoberať. Všetky práce na chodníku budú hotové do 8. apríla 2013, kedy bude prebiehať kolaudácia spevnených plôch.

Jana Gmitterová, ÚKaM
15. marec 2013

Adam Peciar

Dobrý deň, je možné dbať o to, aby stavebník-spoločnosť Corason s.r.o. čistil znečistené plochy tak ako to robia všade na západe Európy? Teraz je zima, je všetko zamrznuté ale príde upršaná jar a budeme mať všetci to blatko až za ušami. Takéto samozrejmosti-čistiť to čo som zašpinil by mali vyplývať z občianskej povinnosti!
Viete upozorniť na túto skutočnosť stavebníka? Príp. by bolo vhodné prekryť jamu, kde chýba zámková dlažba.

Ďakujem za odpoveď.
A. Peciar
27. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pripájam aktualizáciu podnetu od odboru dopravy a komunálnych služieb:
Pred koncom roka 2012 bolo spoločnosti Real Market Centrum, s. r. o. vydané rozkopávkové povolenie, za účelom zriadenia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre rodinné domy s tým, že v prípade nepriaznivého počasia pre uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu môže práce dokončiť v termíne do 31.03.2013. Výkopové práce urobili v nepriaznivom počasí, rozkopávku uvedenú do pôvodného stavu neskôr opravovali a zanechali v snehu za sebou znečistenie a nekvalitne urobenú dlažbu na chodníku. Vzhľadom na to, že je stále nepriaznivé počasie MsÚ Trnava, ODaKS, úsek dopravy vyzve spoločnosť Real Market Centrum na vykonanie nápravy do 20. apríla 2013.


Jana Gmitterová, ÚKaM

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania