Preverenie legálnosti reklamnej tabuľe

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Roman 01. septembra 2016

Dobrý deň,

pri chodníku medzi ulicami Bottova a Botanický je medzi stromami umiestnená reklamná tabuľa prevádzok v bytovom dome Botanika.
Je pomerne nevkusná a je otázne či bola povolená.

Dopredu ďakujem za preverenie

Roman

02. september 2016

Juraj Fuzák

urcite nepovolena :)
08. september 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
reklama nie je nepovolená, ale povolenie ani nepotrebuje, pretože nie je žiadnym spôsobom pevne uchytená v zemi, teda nespadá pod stavebný zákon ako reklamná stavba.
Zákon č. 293/2014 Z. z. s účinnosťou od 2. 1. 2015 novelizoval stavebný zákon. Možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne:
„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa §43 ods. 1 písm. a) až d) stavebného zákona, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov."
Tieto všetky podmienky musia byť kumulatívne splnené, aby ste reklamu mohli považovať za reklamnú stavbu, ktorá by podliehala povoľovaciemu konaniu.

Odbor stavebný a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.