Vrak vozidla na T. Tekela

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Adrián Mních 14. septembra 2016

Dobrý deň,
Vrak vozidla na T. Tekela (pomerne nové vozidlo, bez značiek), zrejme neprešlo STK. Ďakujem.

19. september 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe vášho podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že vozidlo stojí na parkovisku v súlade s pravidlami určenými zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016 môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Po posúdení veci priamo na mieste, hliadka MsP Trnava konštatovala, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla o jeho odstránenie z verejného parkoviska. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas, a dokonca ani skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre intervenciu zo strany mesta.

Mestská polícia mesta Trnava
15. marec 2017

Matúš G

Auto tam už nie je.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania