Odpad pri Parnej

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Miroslav Hlavenka 18. marca 2013

Pri potoku Parná mrdzi želez.mostom a cest.mostom do Hrnčiaroviec niekto vytvára skládku odpadu z rozobratých áut , zrejme kvôli druhotným surovinám . Aj tam pália autokáble.

24. marec 2013

Peter Bročka

LepšiaTrnava týmto ponúka Mestu odpratanie odpadu prostredníctvom dobrovoľníckej brigády za asistencie A.S.A. Trnava. :)
25. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Predmetná skládka sa nachádza v katastri obce Hrnčiarovce nad Parnou, preto je potrebné obrátiť sa na starostu uvedenej obce.

Jana Gmitterová, ÚKaM
25. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ešte malá aktualizácia. Starostu budeme o tomto podnete informovať my. O jeho ďalšom riešení vás budem informovať.

Jana Gmitterová, ÚKaM
25. marec 2013

Peter Bročka

Nasa ponuka samozrejme plati aj pre Hrnciarovce :)
08. november 2013

Flego

Skládka sa na uvedenom mieste nachádza stále, ale z porovnania fotografií je jasné, že to nieje ten istý odpad, ktorý tu bol odfotený v marci. Druh odpadu je však ten istý ako popisuje autor pôvodného podnetu - pneumatiky a plastové autodiely. Bolo by dobré ak by tento prípad preverilo životné prostredie v súčinnosti s políciou, pretože je celkom možné, že sa nejedná len o "obyčajnú" skládku ale že tu niekto ilegálne spaľuje odpad z autoservisu. Odpad môže byť na toto miesto dopravovaný aj dierou v plote z areálu bývalej TAZ-ky, čomu by nasvedčovalo to, že hoci je úsek popri Parnej veľmi dlhý, odpad je vždy len na tomto mieste pri diere v plote.
11. február 2014

Július

Osobne som videl ako tam cigani vypaluju medené káble a vyhadzijú bordel.Ale vidim že situácia sa vobec nerieši
03. máj 2014

peter

vážená p.Gmitterová, mohli by ste nás informovať o riešení tohto prípadu? 2.5.2014 sa skládka nachádzala neporušená na tom istom mieste. Ak nie je schopné konať mesto tt, resp.Hrnčiarovce, prečo neprijmete ponuku Petra Bročku, ktorý sa so svojim združením o Trnavu stará?
27. november 2016

Flego

Už to aj kompetentným začalo vadiť. Celý priestor od Hrnčiaroviec až po železnicu je vyčistený a po celej trase sú tabule, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Nabudúce dodám foto.
27. február 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Trnava“), bolo dňa 14. 10. 2016 doručené odstúpenie podnetu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra (ďalej len ,,SIŽP). Podnet bol na SIŽP doručený elektronickou poštou dňa 07. 10. 2016. Podnet poukazuje na tri miesta s nelegálne umiestneným odpadom nachádzajúcom sa v k. ú. obce Hrnčiarovce nad Parnou. Prvé miesto sa podľa podania nachádza pri potoku Parná, druhé miesto je pár metrov ďalej smerom k železničnému mostu a tretie miesto je pri železničnom moste. Podľa podania bol nezákonne umiestnený odpad následne nelegálne spaľovaný.
OÚ Trnava uskutočnil dňa 14.11.2016 miestne šetrenie za účelom preverenia skutočností, na ktoré pisateľ poukazuje vo svojom podnete. OÚ Trnava na miestnom šetrení zistil, že na týchto miestach sa nachádzajú stopy po spaľovaní. Na týchto miestach nebolo v čase miestneho šetrenia zistené umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“).
Tunajší úrad nemá k dispozícii informácie, poukazujúce na konkrétnu fyzickú osobu podnikateľa resp. právnickú osobu, ktoré by nakladali s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch resp. porušovali by povinnosti, ktoré im zo zákona o odpadoch vyplývajú. Na základe uvedeného tunajší úrad nezistil porušenie zákona o odpadoch.
Ak máte vedomosť o konkrétnej osobe, ktorá nakladá s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch zašlite túto informáciu na tunajší úrad.

Okresný úrad Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania