Úprava priestoru "DVOR" ul. Vajanského

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
jani 28. marca 2017

Dobrý deň.
Po realizácii stavby, izolácia bytového domu "DVOR" ul. Vajanského v minulom roku, ostalo po stavbároch priestranstvo neupravené, vytrhnutý odpadový koš, devastované detské ihrisko a zbytky oplotenia. Prosim kompetentných pracovníkov o realizáciu nápravy. Ďakujem.

04. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Stavebný úrad vydal na základe žiadosti TT-KOMFORT Trnava, s. r. o., (v súčasnosti STEFE Trnava, s. r. o.) zastupujúceho vlastníkov bytového domu č. 6744 stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - Obnova bytového domu Vajanského 19, 20, 21 Trnava dňa 19. 8. 2015 pod č. OSaŽP/29707-63298/2015/Ká.
V rámci obnovy bytového domu bolo realizované aj vyhotovenie nového hydroizolačného systému proti zemnej vlhkosti a zateplenie steny suterénu bytového domu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné stavebnými mechanizmami realizovať výkop zeminy až po úroveň podlahy suterénu a vykopanú zeminu počas realizácie uskladniť, resp. odviezť mimo staveniska. Stavba bola realizovaná dodávateľsky, dodávateľom stavebných prác bola spoločnosť BAREX STAV, s. r. o., Trnava. V zmysle podmienok stavebného povolenia je dodávateľ povinný pozemky použité pri výstavbe uviesť do pôvodného stavu tak, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie. Dodržanie podmienok stavebného povolenia preverí stavebný úrad pri kolaudačnom konaní.
V súčasnosti stavebný úrad žiadosť o vydanie kolaudačného konania na predmetnú stavbu neeviduje, stavebník - STEFE Trnava, s. r. o., ako aj dodávateľ BAREX STAV, s. r. o., boli vyzvaní na okamžité vykonanie nápravy.

Odbor stavebný a životného prostredia
12. júl 2017

Matúš G

Dvor upravený v rámci možností.
06. február 2018

Roman

Dobrý deň,

ako ďalej s tímto dvorom...na Zátvore a na Vodárni sa rekonštruujú všetky dvory a tu na Vajanského ani jeden jediný. Pritom aj to jediné ihrisko(aj keď bolo v zlom stave) sa napokon asanovalo. Aj ihrisko Guliver sa asanovalo. Kam majú rodičia s detmi v tejto časti mesta chodiť na ihrisko...na Zátvor a Vodáreň?

Prosím o vyjadrenie kompetentných.

Ďakujem

Roman

Prosím o vyjadrenie, kedy sa o túto
21. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
projektová dokumentácia budúcej realizácie revitalizácie tohto vnútrobloku je zaradená do tohtoročného rozpočtu. Pripravuje sa zadanie na jej vypracovanie, potom nasleduje schválenie a príprava realizácie z rozpočtu mesta. Potrebné bude (okrem iného) obstarať dodávateľa mobiliáru, "revitalizácie zelene" a stavebných prác, aby boli dodržané všetky zákonné postupy, ktoré však majú určitú časovú postupnosť aj potrebnú časovú dotáciu. Preto prosíme občanov o trpezlivosť pri riešení podnetu.
Riešené územie bolo sledované aj v participatívnom plánovaní, ktorého sa zúčastnili občania tejto lokality a ktorých názor sa zohľadní pri príprave projektu. Bližšie informácie nájdete na stránke Mesta Trnava www.trnava.sk: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/participativne-planujeme-detske-ihrisko-na-vajanskeho-ulici.

Odbor územného rozvoja a koncepcií
18. apríl 2019

Matúš G

Vybavené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania