20 ročny rozpadnuty dom

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
iveta 28. apríla 2013

Objekt na ul. Bosniackej, Trnava-Modranka je už cca 20 rokov v nevyhovujúcom technickom stave. Rada by som sa spytala, ci mesto nema kompetencie, aby majitelovi nehnutelnosti tento dom nariadilo upravit(odstranit).

30. apríl 2013

Bobo

"rozpadnutý" je samozrejme tendenčne nafúknutý názov
01. máj 2013

Mato

co je nanom rozpadnute sak len zreje
06. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Pripájam stanovisko odboru stavebného a životného prostredia:
Stavebný úrad sa už v roku 2012 týmto objektom zaoberal a preveroval jeho technický stav. Pozemok bol dlhodobo zanedbaný, chýbalo oplotenie a objekt bol opustený. Stavebný úrad zistil vlastníkov a vykonal šetrenie a ohliadku nehnuteľnosti. Vlastníci nehnuteľnosti zabezpečili 18. 7. 2012 úpravu pozemku (pokosenie, odburinenie) a vyhotovili nové provizórne uličné oplotenie. Na dokončenie a zveľadenie stavby nemali finančné prostriedky. Súčasný technický stav stavby nevykazuje žiadne vážne nedostatky, ktoré by priamo ohrozovali život a zdravie osôb. Pozemok je oplotený funkčným oplotením, ktoré zamedzuje vstup cudzím osobám na pozemok. Objekt vykazuje len estetické nedostatky, preto v súčasnosti nemá stavebný úrad dôvod nariaďovať odstránenie objektu. V prípade potreby opäť vlastníkov vyzve, aby pozemok upravili.

Gmitterová ÚKaM
14. november 2013

Flego

odkaz pre administrátora:
Tento podnet možno považovať za vyriešený. Stavebný úrad vykonal obhliadku, nariadil vlastníkom nehnuteľnosti pozemok očistiť a vybudovať provizórne uličné oplotenie, čo aj vlastníci vykonali a tak stavebný úrad konštatuje, že objekt okrem estetickej stránky nemá iné závady.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania