Stavba

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
kolombo 01. júna 2017

Čo sa ide stavať na tomto mieste?Je stavba povolená od mesta?Mám dojem,že boli zničené aj nejaké stromy.

05. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
predmetnú nehnuteľnosť sme podľa podnetu (situovania v mape) identifikovali ako stavbu na pozemku p. č. 3386/5 v k. ú. Trnava. Ide o pôvodnú stavbu „sklad pomocného materiálu“ vyhotovený z oceľovej konštrukcie. Predmetná stavba nie je evidovaná ani v katastri nehnuteľnosti a práve pre potreby jej evidencie v katastri Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydávalo potvrdenie pre predmetnú stavbu listom zo dňa 1. 3. 2017.
Vzhľadom na stav stavby ku dňu vydávania potvrdenia pre zápis do katastra nehnuteľnosti bolo zo strany tunajšieho stavebného úradu iba konštatované, že stavba bola dlhodobo neudržiavaná a bez zabezpečenia nevyhnutných úprav na základe odborného posúdenia zostávajúcej konštrukcie nemôže už plniť pôvodný účel.
Žiadne iné rozhodnutie na predmetnú nehnuteľnosť stavebný úrad nevydal a tiež nemáme žiadnu vedomosť o akejkoľvek plánovanej výstavbe na predmetnom pozemku. Potvrdenie sme vydali pre potreby Mesta Trnava, MsÚ v Trnave, odbor právny a majetkový.
V zmysle priloženej fotodokumentácie v podnete je zrejmé, že predmetný pozemok bol iba vyčistený.

Odbor stavebný a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.