Nodtekajúca dažďová voda a stekajúce blato

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý
meno
Tomáš Málik 25. júla 2017

Dobrý deň,

Na príjazdovej ceste k bytovému domu Ľ. Podjavorinskej 3 a 4 dochádza za dažďa k tvorbe obrovskej mláky, ktorá je vyspádovana smerom do garáže.
Pri daždi steká všetko blato a voda z nespevnenej časti chodníka a taktiež aj všetka voda z miestneho pozemku pred garážami do našich garáži a takto nám pravidelne vytápa vstup a časti garáži čo nám znemožňuje vstup a ich využívanie. Keďže prvú garáž vlastním, všetko blato a voda mi tečie priamo do garáže. Vzhľadom na to, že príval vody je tak silný kanál pred garážami nestíha vodu vôbec odvádzať a táto tu s blatom stojí.
Kanál je na mestkom pozemku a nie na spoločnom pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Je možné spraviť kanál v mieste tvorby najväčšej mláky, prípadne nový povrch cesty a časti od chodníka ku garážam?

05. október 2017

Peter

Tento problém je nový? Doteraz od postavenia bytovky tento problém nebol? To vážne chcete aby mesto opravovalo Váš súkromný vjazd? To by mesto muselo potom Všetkým vlastníkom opravovať ich vjazdy na súkromný pozemok. Není pod nánosom blata náhodou rigol, ktorý ste si nevyčistili, a tak nemá kam voda odtekať ?
20. október 2017

Viktor

Ono to nie je také jednoduché. Máme rovnaký bytový dom s rovnakými garážami. Rozhodli sme sa to riešiť sami, t.j. postaviť oporný múr aby voda nestekala do garáží, a v stavebnom konaní sa mesto ohradilo, že je to ich pozemok a máme si ho vyporiadať.
Takže ak chceme aby to spravilo mesto, tak mesto sa odpovedi nemá alebo s tým má problém Mr. Občan, no na druhej strane keď si to chce človek urobiť sám, mesto sa k pozemku hrdo hlási...
23. október 2017

Tomáš Málik

Mr. Občan a MESTO TRNAVA
1. Problém nie je nový a nikto zatiaľ v bytovom dome do teraz problém neriešili.
2. Problém pretrváva neikoľko rokov a stav sa zhoršuje.
3. Žiadame mesto aby sa postaralo o ich pozemok. (mesto nemá záujem ich pozemok prenajať a ani odpredať) takže by sa malo o svoje pozemky starať.
4. Žiadame o opravu nie vjazdu - ale o opravu chodníkov a svhov z ktroých steká voda a blato.
5. Čistiaci kus je na mestkom pozemku a nie na súkromnom - aj čistenie by malo mesto zabezpečovať (nedeje sa tak)
6. Mesto by sa malo starať aj o odpad z "ich pozemkov" (nestará sa) ...veď predsa nesteká blato a voda zo súkromných pozemkov na verejný!
10. november 2017

Tomáš Málik

Prepadávajúce sa chodníky do vchodov

Dobrý deň.
Na chodníkoch k bytovému domu Ľ. Podjavorinskej 3 a 4 dochádza zásadnému a postupnému podmývaniu chodníkov, ktoré sa postupne začínajú prepadávať.
Pri daždi taktiež steká všetko blato a voda z nespevnenej časti spod chodníka a taktiež aj všetka vblato z miestneho pozemku pod náš bytový dom a takto nám radikálne znehodnocuje bytový dom.
Všetko blato a voda tečie priamo do garáži vlastníkov z nespevnených a neupravených mestkých pozemkov.
Je možné opraviť prepadávajúce sa mestké chodníky taktiež aj opraviť poškodené a nefunčné mestké obrubníky na hlinenom svahu smerom ku garážam? Ide o mestkú parcelu 2540/3 a 2540/4
10. november 2017

Matúš G

Pán Málik skúste sa so svojim problémom obrátiť na váš VMČ č.1 stred, kde problém budete prezentovať pred poslancov vo vašej časti, oni to dajú do zápisu na vybavenie mestu.
http://www.trnava.sk/sk/clanok/vybory-mestskych-casti
Uvidíte ako uspejete, nie vždy všetko čo je mestské aj mesto opravuje. Niekedy si to musia majitelia opraviť sami s tým, že mesto to musí odsúhlasiť.
10. november 2017

Viktor

Lenže VMČ je až o mesiac... To už radšej kontaktovať niektorého z poslancov za tento obvod.
23. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v podnete nejde o odvodnenie miestnej komunikácie, ale odvodnenie spevnenej plochy pred garážami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Riešenie odvodnenia v tomto prípade slúži na ochranu pred zaplavovaním garáží a samotného bytového domu. Vjazdy ku garážam účelovo slúžia majiteľom garáží, teda tieto spevnené plochy mesto nespravuje a je na vlastníkoch garáží, aby si ich opravili.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
26. august 2019

Tomáš Málik

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-Cesty a chodníky-iné

Dobrý deň,
Na príjazdovej ploche k bytovému domu Ľ. Podjavorinskej 3 a 4 dochádza za dažďa k tvorbe obrovskej mláky, ktorá je vyspádovana smerom do garáží.
Pri daždi steká všetko blato a voda z nespevnenej časti chodníka a taktiež aj všetka voda z mestkého pozemku pred garážami do garáži a takto nám pravidelne vytápa súkromné garáže čo znemožňuje vstup a ich využívanie a ničí majetok. Všetko blato a voda tečie priamo do garáží.
Kanál pred garážami patrí mestu, ktoré sa o jeho funkčnosť vôbec nestará a nezaujíma roky.
Kanál a spevnená plocha z ktorej sa vytápajú garáže je na mestkom pozemk č. 976 u a nie na spoločnom pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Žiadame spraviť kanál v mieste tvorby najväčšej mláky, prípadne nový povrch cesty a časti od chodníka ku garážam.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania