Svetelná križovatka Hlboká - Starohájska

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Milan 28. augusta 2017

V smere od zimného štadióna k Špačinskej ceste naskočí "bezdôvodne" červená.
Na križovatke nie je NIKTO. Žiadny chodci, žiadne autá v protismere, žiadne autá zo Starohájskej ulice.
Napriek tomu naskočí červená. Čakáme.
Na križovatke NIKTO nepribudol. Žiadny chodci, žiadne autá v protismere, žiadne autá zo Starohájskej ulice.
Naskočí zelená a my pokračujeme ku križovatke k Špačinskej ulici.
Prečo nie je hlavná ulica od zimného štadióna "trvale" prejazdná, ak na križovatke nikto nie je?
Všimol som si, že od Špačinskej cesty nenaskakuje "bezdôvodne" červená. IBA ak sa objaví auto zo Starohájskej, prípadne chodec.

28. august 2017

Flego

Tá križovatka je o nervy. Aj pre chvíľou - valíme od zimáku kolóna asi 20 áut, všetci ideme predpisovo 50 km/hod a 100 metrov pred Starohájskou nám skočí červená. A toto sa mi stane 99 krát zo 100 prejazdov cez túto križovatku.
28. august 2017

Viktor

Bročka mal vo volebnom programe ako systémové riešenie "vypracovanie projektu riadenia svetelných križovatiek - v prípade kladného vyhodnotenia zefektívnenie „zelenej vlny", resp. prechod zo statického riadenia na dynamické na celom území mesta v súčinnosti s existujúcimi detektormi pohybu a riadenia dopravy". Možno sa raz dočkáme...
30. august 2017

Peter Hirošima

Zefektívnenie svetelných križovatiek nie je ich vybudovanie na každom možnom mieste každých 200 metrov, pomaly už aj na výjazdoch spred panelákov. V Leviciach majú semafor už aj pri výjazde z parkoviska Kauflandu, takže máme ešte čo doháňať.
A to nehovorím ešte o zefektívnených kruháčoch...
10. september 2017

Marcel

Zelená by mohla aspoň začať blikať pred tým ako sa zmení na červenú.
23. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Vo štvrtok 19. 10. 2017 bola u správcu svetelnej signalizácia objednaná kontrola funkčnosti detekčných slučiek. Po jej vykonaní určíme ďalší postup riešenia podnetu.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
08. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe obdržaného podnetu sme objednali u firmy Siemens, s. r. o., kontrolu funkčnosti detekčných slučiek v uvedenej križovatke, tu zverejňujeme odpoveď: Križovatka sa kontroluje denne a nebol zistený žiadny problém v riadení dopravného zariadenia. Prečo sa popísaný stav mohol stať?
Sú dve možnosti:
1.) vozidlo jazdiace v smere od Špačinskej v pravom priamom smere mohlo prekročiť hranicu svojho jazdného pruhu a vozidlom čiastočne alebo viac zasiahnuť do ľavého odbočovacieho pruhu, čím bola vyvolaná výzva prostredníctvom indukčnej slučky pre ľavé odbočenie do Starohájskej a kolízny smer od Spartakovskej bol správne zastavený.
Ďalej sa mohla vyskytnúť situácia, že vodič jazdiaci v smere od Špačinskej ulice chcel odbočiť vľavo do Starohájskej, prešiel ponad indukčnú slučku umiestnenú v ľavom odbočujúcom jazdnom pruhu, ktorá ho zaregistrovala. Vodič mohol zmeniť názor na smer jazdy a pokračoval rovno (tento stav je častým javom napr. u taxikárov, zdravotnej služby, záchranky atď.). Doba od vyvolania výzvy cez prechodovú fázu a do zaradenia fázy pre ľavé odbočenie je stanovená bezpečným medzičasom. Preto sa prichádzajúcim vozidlám v smere od Spartakovskej ulice v tomto, ako aj v predchádzajúcom príklade môže zdať, že vozidlo/lá boli v hlavnom smere zastavené neoprávnene, hoci nemuseli vedieť, čo tomu predchádzalo.
2.) Podobná situácia mohla nastať aj tak, že chodec vyvolal výzvu prostredníctvom chodeckého tlačidla, nepočkal na zelený chodecký signál a prešiel chodeckým priechodom na červený signál.
V tomto prípade je dlhšie radenie fáz a fázových prechodov (CSS) a po prejdení chodca na červenú môže byť križovatka viditeľne prázdna.
Vzhľadom na to, že chodec vyvolal dopyt, ktorý riadiace zariadenie vyhodnotilo ako výzvu, zaradilo správne zelený signál pre chodca/cov a hlavný smer musel byť zastavený. V tomto prípade je medzičas 12 sekúnd, to znamená, že od ukončenia zeleného signálu pre chodcov je možné až po uplynutí 12 sekúnd zaradiť zelený signál v hlavnom smere, teda na Hlbokej ulici.
Na záver treba zhrnúť, že križovatka je v dynamickom riadení, to znamená, že závisí od dopravy. Bez registrácie výziev od vozidiel alebo chodcov má hlavný smer zaradený vždy zelený signál obojsmerne na hlavnej komunikácii, t. j. na Hlbokej ulici. Svojvoľne bez výzvy nie je možné, aby bol hlavný smer zastavený, vždy musí nastať stav s vyvolaním výzvy a výzva-dopyt je radičom vyhodnotená a bezkolízne spracovaná.
27. 9. 2017 bola na križovatke Hlboká – Starohájska vykonaná technická prehliadka a priebeh TP bol zaznamenaný inšpekčným záznamom. Na križovatke neboli zistené žiadne závady ani nedostatky, inak by boli oznámené vlastníkovi - MsÚ Trnava.

Odbor dopravy a komunálnych služieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania