Opustené auto na A. Sládkoviča

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení

Zaslal: Dano, 07. decembra 2017

Auto bráni vo využívaní parkoviska na ulici A.Sládkoviča 1 - 3. Je tu odstavené asi 2 roky na jednom mieste.

08. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas, a dokonca ani skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre intervenciu zo strany mesta.
Na základe podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla o jeho odstránenie z verejného priestranstva.

Mestská polícia mesta Trnava
08. december 2017

Dano

Existuje taky dôvod. že obyvatelia obytného domu nemajú kde parkovať!Nakoľko parkovisko na Hospodárskej ulici pri Trnávke je spoplatnené a z toho dôvodu aj prázdne, lebo každý parkuje pri okolitých obytných domoch a uliciach. Myslím si. že ak by parkovisko pri Trnávke na Hospodárskej ulici bolo bezplatné tak určite by sa zaplnilo.
18. február 2018

nikola

Automobil s neplatnou STK

Dlhodobo odstavené auto TO686BU na ulici A. Sládkoviča pred bytovym domom 1,3,5 s neplatnou STK.
05. júl 2018

Martina Cviková Cviková

Auto s neplatnou kontorlou

Dobrý deň.
pred činžiakom, na ul. A. Sládkoviča 5, parkuje už nejakú dobu auto. Toto auto má síce poznávaciu značku, ale už dlho stojí na jednom mieste. Už má neplatné kontroly- TK, EK, KO. Nakoľko je pred činžiakom problém s nedostatkom parkovacích miest, každé parkovacie miesto je potrebné.
S pozdravom
Cviková
10. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava, tak ako každý iný orgán verejnej správy, môže konať iba na základe zákona a v jeho medziach. Ako už bolo vyššie uvedené, za súčasných podmienok neexistuje v tomto prípade zákonný dôvod pre intervenciu mesta. Skutočnosť, že vozidlo zaberá parkovacie miesto iným vozidlám, nie je relevantným zákonným dôvodom pre odstránenie vozidla z verejného priestranstva proti vôli jeho držiteľa.

Mestská polícia mesta Trnava

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.