Výrub zdravých stromov

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

Kmene vyrezaných stromov vyzerajú v reze zdravé...

12. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
výrub drevín sa realizoval iba pri toku Trnávky. Stromy rástli na súkromných pozemkoch, ktorých vlastník realizoval výrub suchých a inváznych drevín, na ktoré nepotrebuje vydaný súhlas.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
14. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
výrub stromov (pajaseňov žliazkatých) realizoval správca toku - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany. Pajaseň žliazkatý je zaradený v zmysle zákona medzi invázny druh, na výrub ktorého sa nevyžaduje získanie súhlasu, a to konkrétne v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona o ochrane prírody a prílohy č. 2 a písm. b) vyhlášky 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odbor stavebný a životného prostredia
15. marec 2018

Fredy

Pajaseň žliazkatý je veľmi životaschopná pliaga, ktorá sa odstraňuje dosť obtiažne. Ak neboli stromy pred a bezprostredne po výrube vhodne chemicky ošetrené, dajú sa očakávať intenzívne koreňové a pňové výmladky.

Je to veľmi rýchle rastúca drevina, ktorá koreňmi aj listami likviduje okolité konkurenčné stromy v boji o slnečné svetlo a má tendenciu stať sa dominantnou. Kontakt s miazgou môže spôsobiť dermatitídu, pri dlhšom kontakte s miazgou stromu môže dôjsť k zápalu srdcového svalu (myokartidída).

Nebezpečné sú aj cca viac ako 30 ročné, na pohľad pekné a zdravé jedince, pri ktorých môžu odhniť korene a môžu sa bez varovania zrútiť. Viď napr. tragický prípad zo Zlína: https://zpravy.idnes.cz/zlinsti-urednici-se-zpovidaji-z-lonskeho-padu-stromu-zabil-dva-chlapce-1mh-/krimi.aspx?c=A100331_202844_krimi_js

V Trnave je pajaseň značne rozšírený.

Viac o drevine napr.: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ochrana-lesa/invazne-druhy/Stranky/pajasen-zliazkaty.aspx , http://www.fyzickageografia.sk/atlas/podstranky/pajasen_zliazkaty.html .

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania