Neporiadok a bezdomovci

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Peter Drahoš 26. novembra 2018

Na Východnú ulicu ( smerom k Vodojemu) sa presunuli bezdomovci. V ostatných častiach ich ako tak vyhnali a teraz sú tu. Mne by osobne nevadili ak by nebol všade neporiadok. Prosím o riešenie nakoľko je to aj v záujme mesta ...je to hneď na vstupe

19. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
sú podnety, ktoré, žiaľ, nemajú riešenie. Ľudia bez domova sú vďaka mnohým nepríjemným životným okolnostiam realitou tejto spoločnosti. Terénni sociálni pracovníci zo sociálneho odboru im v súčasnosti môžu ponúknuť len obmedzené možnosti riešenia ich problémov v dočasnej nocľahárni či ubytovni. Tvoria však komunity, kde sa spoliehajú jeden na druhého, a nie vždy sú ochotní ponúkanú pomoc prijať, aj keď sú o nej informovaní.
Samozrejme, že životné prostredie (každého) človeka zahŕňa aj tvorbu odpadu. Na mestských pozemkoch, pokiaľ je to možné, sa snaží Mesto Trnava neporiadok dávať odstraňovať. Situácia sa však vždy bude opakovať, lebo neexistujú zákonné prostriedky na trvalé odstraňovanie príčin vzniku týchto problémov.

Odbor dopravy a komunálnych služieb
24. január 2019

Silvia

Východná ulica-znečisťovanie-pôdy

Dobrý deň, chcela by som nahlásiť znečisťovanie okolia od ľudí žijúcich v kríkoch v okolí vodárenskej veže. Každé ráno vyhadzujú niekoľko igelitiek bordelu ku chodníku pri ceste na východnej ulici. Pri strete a napomenutí sú slovne agresívni pri spomenutí mestskej polície začnú utekať. Myslím, že táto situácia je dlhodobo neriešená zo strany mesta.
05. marec 2019

Martina

Východná ulica-vandalizmus-pitie alkoholu na verejnosti

Žiadame Vás o zabezpečenie vyčistenia a riešenia vznikajúcej skládky odpadkov, v okolí Bellušovho vodojemu v Trnave (Východná a Piešťanská ulica). Doposiaľ pekné a kľudné okolie Bellušovho vodojemu sa stalo v poslednom období útočiskom ľudí bez domova, ktorý si tu založili niekoľko svojich príbytkov, znečisťujú odpadom okolie, zakladajú drobné skládky odpadov, pijú alkohol na verejnosti. Okolie sa stáva vo večerných hodinách nebezpečné pre mamičky s deťmi, ako i pre ostatných ľudí na prechádzke.
Chcem ešte pripomenúť, že Piešťanská ulica od kruhovej križovatky (Aquapolis Business Centrum) po kruhovú križovatku (Východná ulica) nie je v noci osvetlená (zabezpečenie osvetlenia).
Žiadame o urgentné riešenie vzniknutej situácie, o zabezpečenie zvýšeného monitorovania mestskou políciou.
07. marec 2019

Martina

Východná ulica-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Žiadame Vás o zabezpečenie vyčistenia a riešenia vznikajúcej skládky odpadkov, ktorá sa nachádza v okolí Bellušovho vodojemu v Trnave (Východná a Piešťanská ulica).
Doposiaľ pekné a kľudné okolie Bellušovho vodojemu sa stalo v poslednom období útočiskom ľudí bez domova, ktorý si tu založili niekoľko svojich príbytkov, znečisťujú odpadom okolie, zakladajú drobné skládky odpadov a esteticky narúšajú vzhľad pri vstupe do Trnavy.
Okolie vodojemu sa stáva vo večerných hodinách nebezpečné pre mamičky s deťmi, ako i pre ostatných ľudí na prechádzke.

Bolo by vhodné zo strany mesta Trnava o preradení ľudí bez domova, ktorý tam majú svoje dočasné príbytky na nejaké vhodné miesto na prenocovanie.

Poprosíme o zabezpečenie zvýšeného monitorovania danej lokality mestskou políciou.
11. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetov na riešenie podobných situácií súvisiacich s prítomnosťou ľudí bez domova na verejných priestranstvách dostáva mestská polícia veľké množstvo a vždy sa nimi zaoberá. Na miesto je vždy vyslaná hliadka, ktorá preveruje, či nedochádza zo strany takýchto osôb k nejakej forme protiprávneho konania. Môže ísť napríklad o znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, budenie verejného pohoršenia, rušenie nočného pokoja, fajčenie na miestach, kde je to zakázané. V prípade, ak hliadka polície protiprávne konanie zistí, vyzve osobu, aby od neho upustila.
V prípade, ak nedochádza k takému konaniu, ktoré je všeobecne záväzným právnym predpisom označené ako protiprávne, polícia nemá žiadne právo voči osobe zakročiť. Výzor, vzhľad, špinavé oblečenie či zápach nie je protiprávnym konaním a policajti nemajú žiaden dôvod ani právo osobu perzekvovať.
V prípade, ak polícia na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať osobu, aby od protiprávneho konania upustila, a má právo na uloženie sankcie vo forme pokuty. Ani v prípade spáchania priestupku neexistuje právomoc mestskej polície vykázať osobu z verejného priestranstva. Čo sa týka finančnej sankcie, je zrejmé, že táto forma trestania osôb bez domova a spravidla aj bez financií, nie je v praxi aplikovateľná.
Okrem už spomenutých prekážok efektívneho riešenia podnetov týkajúcich sa osôb bez domova je nutné uviesť, že aj v prípade, ak sa polícii svojím pôsobením, najmä neustálymi kontrolami dodržiavania verejného poriadku, podarí osoby bez domova „vytlačiť“ z jedného miesta, osoby bez domova nezmiznú z povrchu zemského, ale iba sa presunú na iné verejne prístupné miesto, kde budú opäť niekomu prekážať.
Aj napriek tomu, že problém bezdomovcov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách nie je za súčasnej legislatívy systémovo riešiteľný cestou „policajných“ prostriedkov, budú hliadky mestskej polície oboznámené s obsahom podnetu a predmetný priestor budú pri hliadkovaní monitorovať.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava

Mestská polícia mesta Trnava
25. marec 2019

Dominik Dubovský

Dobrý deň, Bývam na ulici Východná a tento neporiadok vidím každý deň a keď čítam argumentáciu, že ak by sa to odstránilo, tak sa len presunú, tak môžem potvrdiť, že sa už určite niekam presunuli. Celú zimu a ani teraz na jar sa tam nikto nezdržiava. Vyzerá to tam naozaj odpudzujúco a je to doslova ako uvítanie pri vstupe do mesta. Takisto ako v predchádzajúcich komentároch, tak aj ja by som Vás chcel poprosiť o odstránenie týchto skládok. Ďakujem
02. apríl 2019

Pavol28

Východná ulica-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Pekný deň. V priestore hranice vodárne sa nachádza nelegálna čierna skládka ktorú je potrebné odstrániť v zákonom stanovenom termíne.
02. apríl 2019

Pavol28

Východná ulica-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Pekný den. Nelegálna skládka odpadu nahadzana na časti pozemku vodárne. Čiernu skládku je potrebné odstrániť v zákonom stanovenej lehote a kaňonom stanoveným spôsobom.
19. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
neporiadok a nelegálnu skládku v okolí Belušovho Vodojemu Mesto Trnava odstraňovalo v dňoch 10. 6. – 14. 6. 2019. Podnet je momentálne vyriešený, ako dokladajú priložené fotografie.
Kto? Odbor dopravy a komunálnych služieb

Odbor stavebný a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.