Ulica Kollárova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Peter Lopatka 20. marca 2019

4. januára maria podala obdobný podnet, ale situácia pretrváva. Osoby sú viditeľné i zdiaľky, okrem znečisťovania, poškodzovania trávnatej plochy ešte aj obťažujú hlukom a asociálnym správaním. To skutočne ani mesto a ani železnice nemajú možnosť, ako tomu zabrániť? Stav pretrváva už niekoľko rokov a len sa upratuje to, čo sa stihne... Opakovaný priestupok nie je trestne stíhateľný?

20. marec 2019

kolombo

Pán Lopatka opakovaný priestupok nie je trestný čin.Je to tak.
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetov na riešenie podobných situácií súvisiacich s prítomnosťou ľudí bez domova na verejných priestranstvách dostáva mestská polícia veľké množstvo a vždy sa nimi zaoberá. Na miesto je vyslaná hliadka, ktorá preveruje, či nedochádza zo strany takýchto osôb k nejakej forme protiprávneho konania. Môže ísť napríklad o znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, budenie verejného pohoršenia, rušenie nočného pokoja, fajčenie na miestach, kde je to zakázané. V prípade, ak hliadka polície protiprávne konanie zistí, vyzve osobu, aby od neho upustila.
Je nutné uvedomiť si, že v prípade, ak nedochádza k takému konaniu, ktoré je všeobecne záväzným právnym predpisom označené ako protiprávne, polícia nemá žiadne právo voči osobe zakročiť. Výzor, vzhľad, špinavé oblečenie či zápach nie je protiprávnym konaním a policajti nemajú žiaden dôvod ani právo osobu perzekvovať. Policajt ako verejný činiteľ môže vždy postupovať iba na základe zákona a v jeho medziach. V prípade, ak by toto pravidlo porušil, vystavuje sa možnosti stíhania za trestný čin prekročenia právomocí verejného činiteľa.
V prípade, ak polícia na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať osobu, aby od protiprávneho konania upustila a má právo na uloženie sankcie vo forme pokuty. Ani v prípade spáchania priestupku neexistuje právomoc mestskej polície vykázať osobu z verejného priestranstva. Čo sa týka finančnej sankcie, je zrejmé, že táto forma trestania osôb bez domova a spravidla aj bez financií, nie je v praxi aplikovateľná.
Okrem už spomenutých prekážok efektívneho riešenia podnetov týkajúcich sa osôb bez domova, je nutné uvedomiť si, že aj v prípade, ak sa polícii svojím pôsobením, najmä neustálymi kontrolami dodržiavania verejného poriadku, podarí osoby bez domova „vytlačiť“ z jedného miesta, osoby bez domova nezmiznú z povrchu zemského, ale iba sa presunú na iné verejne prístupné miesto, kde budú opäť niekomu prekážať.
Problém bezdomovcov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách nie je za súčasnej legislatívy systémovo riešiteľný cestou „policajných“ prostriedkov.
Zdržiavanie sa osôb bez domova v blízkosti železničnej a autobusovej stanice registrujeme už roky a hliadky mestskej polície venujú tejto lokalite pozornosť pri svojej hliadkovej činnosti v rámci našich personálnych možností. V prípade, ak zaregistrujete protiprávne konanie zo strany týchto osôb, obráťte sa prosím na stálu službu mestskej polície prostredníctvom telefónnej linky 159. Na miesto bude vyslaná hliadka.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava

Mestská polícia mesta Trnava
02. apríl 2019

Klaudia Slobodová

Problém by nebol problémom, keby platil na nich rovnaký meter, zákon o šírení chorôb, pokuty za znečisťovanie, povinné práce -toho sa boja najviac, lebo iba byvakujú, prežívajú na alkohole, sú hlučný, žobrú peniaze a obťažujú odorom! Prečo sa museli zrušiť lavičky na stanici? Slušný ľudia postoja, pretože bezdomovci obsadia aj miesto na sedenie v zástavke. Úprimne, sadli by ste si po nich na lavičku? Podobne to máme na Prednádraží, bývalé telefónne búdky majú za šatne a z boku rozbili tabuľu a tam se dávajú. Vybrali si byť, na okraji spoločnosti, tak by sa tam mali zdržiavať.
08. október 2019

Samuel

Ulica Staničná-vandalizmus-pitie alkoholu na verejnosti

Zdravím. Všimol som si, že na železničnej stanici vedľa budovy pri bicykloch pokaždé sedí/spí väčšia partia bezdomovcov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu a nie raz buď mňa alebo niekoho iného oslovovali. Ide od nich smrad a je nepríjemné tam byť. Môže s tým mesto niečo spraviť, alebo nie? Pozeral som a na katastri to územie patrí štátu. Ďakujem
08. október 2019

Klaudia Slobodová

Zdravím a pripájam svoje rozhorčenie na adresu správcu budovy, tiež niekomu patrí a prepáčte, ak si niekto nechráni svoje , aj tam je problém. Pred 2 mesiacmi som prechádzala staničným parkom a myslím si, že by sa to mohlo ponúkať ako adrenalínová hra- Únik z parku, dnes sa tým dobre živia .Po lavičkách bezdomovci, po zemi odpad, dokonca pohodený ventilátor a iné okrasy.
Medzitým uskakujete cyklistom v oboch smeroch.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania