Ulica Mozartova-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Jaroslav Kralčák 31. marca 2019

Len by som chcel upozorniť vedenie mesta na WC v obj. ZUŠ Mozartova , 10.kde sa konajú volby a kde sú 4 okrsky volebných komisii.
Toto zariadenie je 40-ročné a nerobí to dobrý dojem a dobrý obraz pre mesto Trnava.Podotýkam že tam chodí cca 100 dôchodcov na obedy množstvo rodičov ktorí vodia svoje ratolesti na záujmové krúžky.

04. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o., je správcom objektu Mozartova 10 v Trnave. Vlastníkom je Mesto Trnava. O technickom stave objektu sme vlastníka informovali niekoľkokrát. Vzhľadom k tomu, že objekt bol skolaudovaný v roku 1973 a nerealizovali sa na ňom rekonštrukcie a opravy väčšieho rozsahu, navrhovali sme komplexnú obnovu objektu. V predchádzajúci rokoch sme získali informáciu, že vlastník objektu uvažuje o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie operačného programu z fondov EÚ, ktoré sa však z objektívnych príčin neuskutočnilo.
V tomto čase prebiehajú pracovné rokovania na úrovni Mesta Trnava o ďalšom využití celého objektu, s ktorým, samozrejme, súvisí aj jeho technický stav. V schválenom rozpočte mesta Trnava sú na nebytové priestory v správe STEFE Trnava, s. r. o., na roky 2019, 2020, 2021 vyčlenené finančné prostriedky len na bežnú údržbu, údržbu zelene a povinné revízie.
Pokiaľ dôjde k väčším investíciám do objektu, určite bude o tom verejnosť vopred informovaná na stráne Mesta Trnava www.trnava.sk. Prosíme občanov o trpezlivosť pri riešení tohto podnetu.

STEFE Trnava, s. r. o.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania