Zelený kríčok-MHD-meškanie spojov

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Erik 07. júla 2019

Uvažuje samospráva o vyhradení jazdného pruhu pre verejnú dopravu na Zelenom kríčku? Spoje meškajú a riešenie tu je. V západných mestách je bežné vyhradenie dvojprúdovej komunikácie na jeden pre MHD. Prax v Mníchove ukazuje, že ak sa vyhradí jeden z jazdných pruhov pre MHD, zápcha nenarastie, ale výrazne sa zníži počet vozidiel v nej stojacich. Pokiaľ nenastane dopravný kolaps v 1,45 miliónovom Mníchove, tak nenastane ani v 63-tisícovej Trnave. Výhody buspruhu: 60% linkám MHD, ktoré prechádzajú Zeleným kríčkom, sa zlepší dodržanie cestovných poriadkov, zvýši sa príťažlivosť MHD a tým aj počet cestujúcich, napojenie na plánované buspruhy na Rybníkovej a na Hospodárskej, čím vznikne ucelený buspruh v dĺžke takmer 4 km(obojsmerne), úprava značenia do 6 000€. Prikladám aj graf ankety z Trnavy.

07. júl 2019

Erik

Poznámka: Pre všetky typy preferencie verejnej dopravy platí, že pokiaľ sú väčšie pochybnosti o ich efektívnosti, je vhodné preferenciu odskúšať počas 3-mesačného skúšobného obdobia. Ak by sa na konci tohto obdobia preukázalo, že zvolený typ preferencie verejnej dopravy spôsobuje iným účastníkom cestnej premávky zásadné problémy, spôsob preferencie sa upraví, prípadne sa stav vráti do pôvodného stavu.
08. júl 2019

mario

Erik, bolo by vhodnejšie mesto so svojou víziou fungovania MHD osloviť priamo a nepridávať donekonečna množstvo jednotlivých podnetov týkajúcich sa rovnakého problému. Aj keď to myslíš v dobrom, začínaš s tým byť otravný.
08. júl 2019

Erik

Mario, je mi ľúto, ak ťa tieto podnety otravujú. S mnohými som oslovil mesto dávno mailom a prišla mi odpoveď po niekoľkých týždňoch , že je to možné riešiť až pri novej zmluve s dopravcom a dopravca sa momentálne hľadá vo verejnej súťaži. Prišlo mi vhodné zadať niektoré podnety na Odkaz pre starostu, kedže je tu tá možnosť a týka sa to tejto stránky, aj kvôli tomu, aby sa verejnosť mohla k jednotlivým podnetom vyjadriť a samospráva by videla záujem od občanov. Predsa je len iné, keď ja ako jednotlivec sa obrátim na mesto a keď sa viacerí Trnavčania spolu obrátime s podnetmi.

Všetky podnety mám v pripravovanom pdf súbore, ktorý má aj s obsahom a bibliografiou 46 strán a plánujem ho poslať priamo primátorovi a firme, ktorá bude robiť PUMM.
09. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava si uvedomuje význam preferenčných pruhov. Z uvedeného dôvodu dalo spracovať komplexné dopravné štúdie na najviac vyťažené hlavné dopravné ťahy mesta: Hospodársku ulicu, Zelený kríčok a Rybníkovú ulicu.
Všetky štúdie sú dostupné na stránke mesta tu: http://www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty-zoznam
Ich realizácia je však závislá od finančných možností mesta, prípadne využitia iných spôsobov financovania.
Kto? Odbor územného rozvoja a koncepcií

Odbor územného rozvoja a koncepcií
09. júl 2019

Erik

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď. Dané dopravné štúdie poznám a preštudoval som si, asi ešte počas roka 2018, overovaciu štúdiu Preferenčné jazdné pásy mestskej autobusovej dopravy (MAD) na Hospodárskej ulici v Trnave z r. 2016 a dopravno-inžiniersku štúdiu Komplexný návrh dopravného riešenia Rybníková ulica, Trnava z r. 2013, ktorá zahŕňa preferenčné pruhy na Rybníkovej aj na Bučianskej. Taktiež viem, že Odbor územného rozvoja a koncepcií odporučil v r. 2015 vybudovať preferenčné pruhy pre MHD na Hospodárskej a na Rybníkovej, avšak nikde som nevidel, či samospráva chce spojiť plánované buspruhy s buspruhom na Zelenom kríčku, aby vytvorila čo najrýchlejšiu verejnú dopravu, z tohto dôvodu moja otázka je nezodpovedaná. Plánuje sa aspoň po rekonštrukcii Zeleného kríčka vyhradiť jeden pruh pre verejnú dopravu?

Uvedomujem si náklady spojené s vybudovaním takéhoto pruhu, ale komunikácia na Zelenom kríčku je dvojprúdová, čiže by popri zastávkach na Zelenom kríčku stačilo preferenčný pruh vyhradiť dopravným značením, ktoré by nebolo vôbec nákladné(náklady v iných mestách nepresiahli viac ako 6 000€) a následne by mesto mohlo budovať nové pruhy pre Hospodársku a Rybníkovu. Výhody sú nie len ekonomické, ale aj ekologické a prax v iných ľudnatejších mestách dokazuje, že príde k úbytku vozidiel na ulici, kde je jeden pruh pre MHD a druhý pre individuálnu osobnú dopravu. Už teraz by to veľmi pomohlo, podľa Euroactiv na SR počet cestujúcich autami narastá a situáciu pripúšťa aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré tvrdí, že emisie z cestnej dopravy sa nedarí stabilizovať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania