Na hlinách-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení

Dlhodobo odstavené auto na hlinách. Začina zarastat burinou.

04. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas a dokonca ani skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre intervenciu zo strany mesta. Skutočnosť, že vozidlo nemá platnú TK je v rozpore so zákonom, a v takomto prípade je kompetentný konať Okresný úrad, ktorý vedie príslušné evidencie a držiteľom vozidiel bez TK ukladá pokuty.
Na základe podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla o jeho odstránenie z verejného priestranstva.

Mestská polícia mesta Trnava
11. august 2020

Mmm

parkovacie miesto stále viac zarastá burinou a znehodnocuje celkový vzhľad parkoviska

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania