Obrovské smetisko

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Matúš Čupka 28. februára 2011

V blízkosti ulice Zelenečská sa nachádza obrovské smetisko hneď za novozrekonštruovanými bytovkami.

29. september 2012

OPS Trnava

Stav sa žiaľ nezmenil a na mieste je stále veľké množstvo odpadkov.
07. november 2012

Jana Gmitterová

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet a jeho aktualizáciu.
Pripájam stanovisko Odboru stavebného a životného prostredia.

Mesto Trnava riešilo, problém neudržiavaných pozemkov na Ul. Zelenečská, v blízkosti obytného domu Zelenečská 97 - 101, už v minulom roku v mesiaci apríl až jún 2011, kedy
upozornilo vtedajšieho vlastníka na nevyhovujúci stav na jeho nehnuteľnostiach a zároveň ho vyzvalo k jeho riešeniu a zabezpečeniu účinných opatrení.

Mesto Trnava následne zabezpečilo 27.05.2011 za aktívnej účasti obyvateľov bývajúcich v obytných domoch, ktoré susedia s predmetnými neudržiavanými nehnuteľnosťami, ich vyčistenie od odpadu, odvoz odpadu a jeho uloženie v zariadení určenom na tento účel, na náklady Mesta Trnava.

Z dôvodu, že predmetné pozemky sú vedené na výpise z listu vlastníctva č. 6881 ako druh pozemku 520 Záhrady, bola zároveň vec v tom čase postúpená na Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 2, Trnava, ako vecne a miestne príslušnému orgánu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prílohe listu postupujeme vec na jej ďalšie riešenie.

Mesto Trnava, na základe opätovného podnetu na webstránke - www.odkazprestarostu.sk, uskutočnilo dňa 31.10.2012 v danej lokalite mieste zisťovanie, na ktorom bolo zistené, že situácia na pozemkoch sa opakuje.

- na pozemkoch pri obytnom dome Zelenečská ul. č. 101, Trnava, sa nachádzajú pozemky, na ktoré je možný voľný vstup,

- pozemky sú neoplotené, nezastavané a podľa ich stavu je zrejmé, že sú dlhodobo neudržiavané, značne prerastené náletovým porastom, krovinami a burinou, v dôsledku čoho sa na susedné pozemky šíria semená z burín a z krovín,

- nehnuteľnosti sú vo veľkej miere znečistené rôznymi zložkami odpadu prevažne komunálneho charakter,

- celkový súčasný stav na nehnuteľnosti je nevyhovujúci, znečisťuje a znehodnocuje životné prostredie a znepríjemňuje bývanie občanom mesta v danej lokalite,

- z grafického informačného systému mesta Trnava a z výpisu katastra nehnuteľností vyplýva, že sa jedná o nehnuteľnosti p.č. 8258/28, 8258/29, 8258/30 a ďalších priľahlých nehnuteľností, ktorých súčasným novým vlastníkom je spoločnosť L.M. FINANC s.r.o., Tehelná 8, 917 01 Trnava.
Na základe zistení nových skutočností, Mesto Trnava, postúpilo vec na opätovné riešenie Obvodnému pozemkovému úradu v Trnave.
07. júl 2013

vlaDyka

Zdravím,
skôr logistická otázka na správcu tejto stránky, no reakcia samosprávy je vítaná.
Keďže je táto stránka Partnerom stránky TrashOut (pre neznalých : "environmentálny projekt, ktorého cieľom je lokalizovať všetky nelegálne skládky... projekt takisto pomôže samosprávam a lokálnym inštitúciám..." viď http://www.trashout.me/about), je nejaké prepojenie medzi tam nahlásenými prípadmi - pre Trnavu - a týmto projektom ?
03. apríl 2014

Flego

Vidieť, že sa tu čosi deje, sú tu dva napoly plné kontajnery a niektoré miesta sú pekne vyčistené.....
03. apríl 2014

Flego

....ale dokončené to ešte nieje.
18. apríl 2014

Flego

Z tohoto som teda veľmi sklamaný. Myslel som, že sa to konečne vyrieši, keď to boli pozrieť osobne poslanci na čele s viceprimátorom http://www.trnava-live.sk/2014/03/31/velke-smetisko-pod-oknami-domov-a-bytoviek-na-sukromnych-pozemkoch-vycisti-opat-mesto/ ale od aktualizácie 3.apríla sa zmenilo len to, že odviezli kontajnery, ktoré ešte neboli plné a odpad, ktorý v nich ešte nebol tu aj ostal a už sa tu objavuje odpad nový. Nechápem, prečo sa to nedokončilo???
18. apríl 2014

Flego

aj bezdomovec sa už nasťahoval, má pekný čistý matrac
20. január 2015

Matúš G

Dnes som neveril vlastný očiam, oni to fakt zrovnali a zrovnajú "zo zemou"! Už som myslel, že to mesto konečne vyriešilo, ale nakoniec sa ukázalo že to dal vyčistiť súkromník (majiteľ priľahlých domov). Nevadí dá sa aj takto. Klobúk dole.
20. január 2015

Flego

Vieš aký podnet si to dnes uzavrel Matúš? Je to historicky prvý podnet, ktorým sa odštartoval Odkaz pre starostu v Trnave :-) Podnet zadal Matúš Čupka zo Zelenej Hliadky z Bratislavy. Bez jedného mesiaca uplynuli odvtedy 4 roky.
20. január 2015

Matúš G

2Flego: Viem o tom a som nesmierne rád že sa to vyrieši. Podľa mňa by sa mali takto riešiť všetky podobné problémy. Dnes som sa bol prejsť popri Trnávke vo Vajslovej doline a je to jedno veľké smetisko. Úplne hnus. Chce to upratať, vypíliť stromy, kríky, zarovnať terén a vysadiť trávu a pravidelne kosiť. Potom by ináč vypadalo okolie Trnávky. Keď tam bude otvorený priestor tak sa tam nikto zdržovať nebude.
20. január 2015

Stano

Ja som tam bol včera, všetko som nafotil a odoslal a práve pozerám, že to ešte nenabehlo.
24. január 2015

Matúš G

Po 3 dňoch je dokonané, zmizla aj vrátnica. Teraz by to chcelo ešme priestor skultúrniť, čo by mohlo zabezpečiť mesto. Doupratovať pozostatky (hlavne vzadu za garážmi), vyrúbať tie 2 zbytočné topole, ... Za mňa je to vyriešené!
25. január 2015

Odpoveď samosprávy

Presunutá odpoveď samosprávy z diskusie z dňa 7.11.2012

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet a jeho aktualizáciu.
Pripájam stanovisko Odboru stavebného a životného prostredia.

Mesto Trnava riešilo, problém neudržiavaných pozemkov na Ul. Zelenečská, v blízkosti obytného domu Zelenečská 97 - 101, už v minulom roku v mesiaci apríl až jún 2011, kedy
upozornilo vtedajšieho vlastníka na nevyhovujúci stav na jeho nehnuteľnostiach a zároveň ho vyzvalo k jeho riešeniu a zabezpečeniu účinných opatrení.

Mesto Trnava následne zabezpečilo 27.05.2011 za aktívnej účasti obyvateľov bývajúcich v obytných domoch, ktoré susedia s predmetnými neudržiavanými nehnuteľnosťami, ich vyčistenie od odpadu, odvoz odpadu a jeho uloženie v zariadení určenom na tento účel, na náklady Mesta Trnava.

Z dôvodu, že predmetné pozemky sú vedené na výpise z listu vlastníctva č. 6881 ako druh pozemku 520 Záhrady, bola zároveň vec v tom čase postúpená na Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 2, Trnava, ako vecne a miestne príslušnému orgánu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prílohe listu postupujeme vec na jej ďalšie riešenie.

Mesto Trnava, na základe opätovného podnetu na webstránke - www.odkazprestarostu.sk, uskutočnilo dňa 31.10.2012 v danej lokalite mieste zisťovanie, na ktorom bolo zistené, že situácia na pozemkoch sa opakuje.

- na pozemkoch pri obytnom dome Zelenečská ul. č. 101, Trnava, sa nachádzajú pozemky, na ktoré je možný voľný vstup,

- pozemky sú neoplotené, nezastavané a podľa ich stavu je zrejmé, že sú dlhodobo neudržiavané, značne prerastené náletovým porastom, krovinami a burinou, v dôsledku čoho sa na susedné pozemky šíria semená z burín a z krovín,

- nehnuteľnosti sú vo veľkej miere znečistené rôznymi zložkami odpadu prevažne komunálneho charakter,

- celkový súčasný stav na nehnuteľnosti je nevyhovujúci, znečisťuje a znehodnocuje životné prostredie a znepríjemňuje bývanie občanom mesta v danej lokalite,

- z grafického informačného systému mesta Trnava a z výpisu katastra nehnuteľností vyplýva, že sa jedná o nehnuteľnosti p.č. 8258/28, 8258/29, 8258/30 a ďalších priľahlých nehnuteľností, ktorých súčasným novým vlastníkom je spoločnosť L.M. FINANC s.r.o., Tehelná 8, 917 01 Trnava.
Na základe zistení nových skutočností, Mesto Trnava, postúpilo vec na opätovné riešenie Obvodnému pozemkovému úradu v Trnave.
28. august 2015

Matúš G

Po 7 mesiacoch vyrástol slušný prales, vysoký cez 2,5 m. Čo s tým? Pritom to stačilo iba kosiť. Škoda že sa toho mesto aspoň trocha nechytilo, aj keď je to súkromný pozemok. Takto je to znova útočisko pre bezdomovcov.
02. október 2015

Matúš G

Tak ten väčší topoľ spadol aj sám, ešte zostalo torzo druhého. Neviem kto to odprace, ale drevo na zimu sa niekomu môže zísť.
07. jún 2016

Lenka

vyčistiť + vysporiadať pozemok a vytvoriť prepojovací chodník... Chodilo by tade viac ľudí a nevznikali by tam čierne skládky a doupě feťákov a asociálov
07. jún 2016

Juraj

Náletové dreviny opäť dorástli a v poraste vzniká znova smetisko.
Osobne som oslovil majiteľov pozemkov na ktorých sa neporiadok zhromažďuje, evidentne majú iné starosti ako venovať sa problému ktorý spôsobujú a sú za neho nepotrestatelný.
Mesto sa síce tvári že nemá vyčlenené prostriedky na takéto úpravy, ale riešenie ako si náklady vymáhať od vlastníka pozemkov by po právnej stránke hádam existovalo. Tento stav je problémom už roky tak ako okolie trnávky .
18. august 2016

Matúš G

18. august 2016

Matúš G

Čo dodať... len to že je to veľká škoda, že sa to vôbec nerieši.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania