Ulica Hospodárska-riešenie dopravnej situácie-doprava

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
chubby 27. februára 2020

Dobrý deň. Prosil by som odpoveď ohľadne realizácie zlepšenia situácie na Hospodárskej ulici v prospech MHD. Ešte v roku 2015 sa písalo o vybudovaní odbočky z parkoviska pred stanicou pre autobusy MHD priamo na Hospodársku ulicu. Riešené mali byť aj buspruhy na Hospodárskej.
Plánuje sa z toho niečo realizovať, alebo sa to bude riešiť zasa až pred voľbami ?

28. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto malo zámer realizovať stavebné úpravy parkoviska a návrh spoplatnenia parkoviska pred železničnou stanicou spolu s výjazdom na Dohnányho ulicu. Počas rokovaní, ktorých sa zúčastnil projektant parkoviska ako aj zástupcovia Arriva a.s. sa pre finančnú náročnosť, technické riešenie a najmä majetkové usporiadanie zmluvných vzťahov upustilo od riešenia prepojenia. Uvedené prepojenie však bolo zahrnuté v roku 2019 do územného plánu CMZ a v budúcnosti sa počíta s jeho realizáciou.
BUS pruhy na Hospodárskej sú finančne náročná investícia, na ktorú bude musieť mesto využiť externé zdroje napr. fondy EÚ. Pre čerpanie fondov EÚ na takto rozsiahle projekty je však potrebné preukázať efektívnosť a účinnosť takéhoto opatrenia, ktoré by mal potvrdiť, resp. vyvrátiť spracovávaný Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčnej mestskej oblasti. Jeho dokončenie je však očakávané v roku 2021.

Odbor územného rozvoja a koncepcií

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania