Ulica Jeruzalemská-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
František 26. marca 2020

Na Jeruzalemskej ulici, pred domom s orientačným číslom 31 dochádza k neustálemu (každodennému) porušovaniu ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vozidlá s polepom City Sushi neustále porušujú vyššie uvedené ustanovenie zákona. Tam kde je vyznačené 1 parkovacie miesto pre rovnobežné parkovanie s okrajom cesty, parkujú kolmo na vozovku, resp. šikmo dve vozidlá súčasne, pričom ustavične blokujú chodník, obmedzujú tak chodcov a znemožňujú im bezpečnú chôdzu. Pravidelne okrem spomínaného úseku, takto parkujú na Jeruzalemskej ulici aj na iných miestach chodníka, kedy opätovne porušujú predmetný zákon. Uvedené Mestská polícia do dnešného dňa nerieši.

28. marec 2020

Mária

za hentake parkovanie total na drzovku cez celý chodník by som brala vodičák!
09. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
s obsahom Vášho podnetu budú oboznámené hliadky mestskej polície, ktoré zamerajú pri hliadkovej činnosti pozornosť na opísané protiprávne konanie. Napriek tomu, že dopravné priestupky sú najfrekventovanejší delikt, ktorým sa mestská polícia pri svojej činnosti zaoberá a napriek tomu, že máme vedomosť o neustálom páchaní priestupkov v statickej doprave, nie je možné zabezpečiť, aby každé protiprávne státie motorového vozidla v každom čase bolo mestskou políciou zistené. V prípade spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého miera spoločenskej nebezpečnosti sa Vám javí ako vysoká, sa prosím obráťte na stálu službu Mestskej polície mesta Trnava prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 159 v čase spáchania priestupku. Na miesto bude vyslaná hliadka, ktorá posúdi, či sa priestupok stal a ak áno, vykoná úkony smerujúce k jeho objasneniu.

Mestská polícia mesta Trnava
20. apríl 2020

František

Dobrý deň, od podania podnetu (26.3.2020) do dnešného dňa (20.4.2020) sa situácia vôbec nezmenila, uvedené vozidlá s polepom City Sushi si aj naďalej veselo parkujú protiprávnym spôsobom, a to každý kalendárny deň nepretržite počas dňa (od rána do večera). Vzhľadom na uvedené nie je možné považovať tento podnet z Vašej strany za vyriešený. Vyzerá to tak, že niekto má zrejme známosti na Mestskej polícii resp. z Vašej strany či zo strany Mestskej polície neboli doposiaľ vykonané dostatočné úkony s cieľom vyvodiť voči zodpovedným osobám právne následky za ich vedomé protiprávne konanie a najmä s cieľom zabrániť tomuto opakovanému protiprávnemu konaniu trvalým spôsobom.
21. apríl 2020

Juraj

Jedinecna moznost ako sa smyknut na ich kapote ako to vidime vo filmoch ;)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania