Osadenie umeleckého diela

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Micro 02. mája 2014

Kedy a kde bude umelecké dielo osadené do dlažby?

19. máj 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Dielo bolo zrealizované ako súčasť projektu „ADHOC – Rozvoj historických miest strednej a východnej Európy“ v roku 2008. Projekt bol spolufinancovaný EÚ, zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov mesta Trnavy. Pôvodný rozpočet na realizáciu diela – rekonštrukcie Hlavnej ulice bol cca 5, 64 mil. eur (170 000 000 Sk). Mesto chcelo získať dotáciu aj na realizáciu investície zo štrukturálnych fondov EÚ, príslušným ministerstvom bola vypísaná výzva. Mesto Trnava podalo žiadosť – krajské mestá však boli vylúčené. Podporené boli vtedy len menšie sídla – okresné mestá. Z tohto dôvodu sa realizácia pešej zóny v zmysle pôvodného projektu v roku 2008 nezačala. V roku 2012 - 2013 by po pripočítaní inflácie boli náklady na pešiu zónu cca 6,77 mil. Eur (200 000 000,- Sk). Z tohto dôvodu bol pôvodným hlavným projektantom projekt upravený na základe požiadavky mesta v roku 2012 tak, aby bol z hľadiska finančných možností mesta realizovateľný. Rozpočtové náklady na realizáciu sa po úprave projektu znížili na 3,67 mil. eur. Verejnou súťažou na výber najvhodnejšieho uchádzača boli náklady ešte znížené na sumu 1,973 mil. eur. Na základe uvedeného je zrejmé, že mesto Trnava nie je viazané povinnosťou osadiť toto dielo na pešej zóne. Nevylučujeme však ani možnosť jeho osadenia.

Odbor územného rozvoja a koncepcií

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania