Ulica Teodora Tekela-detské ihrisko-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Zuzana 05. júna 2020

Jedná sa o asfaltové ihrisko na ulici T. Tekela. Ihrisko je v strede husto zastavanej obytnej zóny na Družbe, preto aj napriek súčasnému stavu ho využíva množstvo detí i teenagerov na basketbal (sú tam vyhovujúce basketbalové koše), floorball, hokej, kopanie lopty, kriedovanie, vozenie na odrážadlách a pod. Bolo by preto prosím možné odstrániť poškodenú vrchnú asfaltovú vrstvu, kde je veľa veľkých jám/rýh, vydutých kopčekov a nahradiť ju novým asfaltom? Potešili by ste stovky detí hrajúcich sa vonku na Družbe. Ihrisko by bolo potom určite viac využívané ale hlavne bolo by bezpečnejšie. Som presvedčená, že investícia do zdravia a športovania detí sú dobre investované peniaze a iste nepôjde o závratnú sumu, nakoľko základ ihriska je možné pri výmene povrchu využiť. Ďakujem za zváženie.

15. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto postupne prehodnocuje stav asfaltových ihrísk nachádzajúcich sa v obytných súboroch z minulého obdobia. Buď prichádza k ich jednotlivému odstraňovaniu a tým pádom k ich postupnému začleňovaniu do sídliskovej zelene, alebo sú riešené spoločne s rekonštrukciou celých dvorov ako multifunkčné športové plochy s liatym gumovým povrchom. Vzhľadom na množstvo týchto plôch v celom meste, nie je možné v krátkom čase uspokojiť všetky oprávnené požiadavky. Mesto postupuje podľa svojich a grantových finančných možností. Na základe Vašej požiadavky zaradíme úpravu tohto ihriska do internej evidencie a v ďalšom návrhovom období do návrhu rozpočtu mesta pri jeho zostavovaní. Ďakujeme za porozumenie

Referát verejnoprospešných služieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania