Ulica Staničná-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Neriešený
meno
Juraj2 07. júna 2020

Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Park Janka Kráľa v Trnave“ neobsahuje dôvodovú správu, prečo chce mesto zrušiť ochranu parku. Je to v rozpore so základnými prioritami mesta (ochrana životného prostredia, verejná zeleň a transparentnosť). Podľa zákona o ochrane prírody 543/2002 je možné zrušiť chránené územie len podľa § 53. Ako sú naplnené zákonné požiadavky?

07. jún 2020

Trnavčan

Dôvodová správa je dostupná,
https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_VZN_Navrh_04-06-2020_Dovodova-sprava.pdf ,
a z nej je zrejmý hlavný a jediný dôvod snahy o zrušenie VZN435 - snaha postaviť v parku J.Kráľa 3 objekty s rozlohou 100m2 určené na "plnenie návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít".. Nie je ťažké sa dovtípiť, na aké "aktivity" budú objekty určené..A určite bude potrebné pre takúto "rekreáciu" aj exteriérové sedenie okolo objektov, čo je zrejme ďaľší dôvod pre zrušenie ochrany parku. Argumentácia, že zrušenie ochrany je potrebné pre revitalizáciu parku je absurdná, VZN435 to všetko povoľuje pri zachovaní ochrany parku, takže to nie je dôvod pre jeho zrušenie. Preferencia komerčných záujmov pred ochranou prírody je proti občanom a proti neustále deklarovanej snahe o ochranu životného prostredia a "zelenšiu" Trnavu. A toto všetko sa má urobiť bez verejnej diskusie s občanmi, pekne potichu počas núdzového stavu, keď majú ľudia iné starosti a priority. :-(
07. jún 2020

AnnaTT

4.6.2020 som dostala studenú sprchu od mesta pri prečítaní oznamu návrh na zrušenie ochrany ekologicky najvýznamnejšieho mestského parku v Trnave.
Smutné je to, že súčasné vedenie mesta deklaruje ako jednu z hlavných priorít ochranu životného prostredia a toto je krok presne opačným smerom. Nebola žiadna diskusia s odborníkmi a hlavne s občanmi mesta, či takýto krok bude pre nich prínosom . Podľa dostupných zápisníc odborných komisií mesta / najmä ŽP/ sa zrušením ochrany parku J.Kráľa nezaoberala- neprejednávala. Ak sa mýlim, prosím, zverejnite odkaz. Park veľmi často navštevujem, je krásny a pre revitalizáciu prírody, určite nie je potrebné stavať v parku 3 objekty po 100m2 a zrušiť ochranu územia. Je to salámová metóda deštrukcie celého parku.
08. jún 2020

5ulo

asi rok, možno uz aj dva dozadu sa na mestskom zastupiteľstve preberala aj táto téma - mala stavba slúžiaca ako kaviareň. Bola samozrejme aj dosť ostrá diskusia. Výsledok si ale nepamätám, no podľa tohto VZN je to asi jasné.
08. jún 2020

Silvia

Tabuľka definície parkov vo VZN 533
08. jún 2020

Silvia

Rozmery stavieb a počet stavieb vo VZN 533
08. jún 2020

Silvia

Plán zväčšiť park o 30%. Terajšia výmera je cca 87tism2, ak ho zväčšia o 30%, môže podľa VZN pribudnúť ďalšia stavba o rozlohe 100m2 .
VZN 435 nebráni tomu, čo píše p.primátor vo svojom príspevku na FB. Bráni iba výstavbe.
08. jún 2020

Juraj2

Ďakujem za link na dôvodovú správu. Na stránke mesta ju neviem nijako nájsť, ani cez vyhľadávanie (Hľadaný výraz: dôvodová správa Počet výsledkov: 0) ani na Úradnej tabuli ani v návrhoh VZN. Po jej prečítaní som trochu zmätený. To akože ochrana prírody a pravidlá v chránenej oblasti sa majú prispôsobiť územnému plánu? To niekto myslí vážne? Ako by to asi dopadlo, keby napríklad v Štrbe v územnom pláne odhlasovali, že v TANAPe je možné postaviť mrakodrapy. To by akože štát zrušil chránené územie TANAP, lebo veď to je v územnom pláne? Čo by na to asi povedal minister Budaj? Nedávno v Štrbe bol a poslanci si nedovolili odhlasovať nezmyselné plány výstavby, aj keď už na to bol nábeh. Asi ho bude treba pozvať aj do Trnavy, keď budú poslanci MZ hlasovať o tomto návrhu.
08. jún 2020

Juraj2

Už to tak asi bude. Jediné, čo bráni v zničení stoviek metrov zelene a výrubu desiatok stromov v parku je VZN 435. Túto poslednú poistku je treba odistiť v mene kávičky a čapovaného pivka v parku. To nebudú stratené len tie stovky m2 podľa územného plánu, ktoré padnú na samotné stavby, to bude ďalšia zničená zeleň pre infraštruktúru, zásobovanie, odpady ale hlavne exteriérové sedenia, ktoré sa do rozlohy budov nebudú počítať (VZN 435 to nedovoľuje, ale územný plán áno). A poslanci budú spokojní, lebo sa nájde kopec ľudí, ktorí im budú tlieskať a dávať lajky. Ale neuvedomujú si, že by našli možno ešte viac ľudí, ktorí ich budú chváliť, ak by tú zeleň zrušili napríklad pre parkovacie miesta pri stanici. Z pohľadu straty mestkej zelene je to to isté. Rovnako, ako je okolo parku veľa parkovísk, je tam aj veľa prevádzok. Veď priamo na hranici parku je veľké nákupné centrum, kde si tú kávičku a pivko môžu poslanci dať. Stačí prejsť len zopár metrov. A ešte je tam dosť voľných nezastavaných parciel, kde môže stavať súkromný investor aj komerčné prevádzky. Prečo to chce mesto natlačiť priamo do parku?
08. jún 2020

Trnavčan

Bohužiaľ, je to tak.. A je smutné a iróniou aj to, že dôvodová správa je de iure nezmysel... Pretože v záujme odstránenia "nesúladu" (porušenia zákona pri schvaľovaní VZN 533, v dôsledku čoho je VZN533 v zmysle zákona neplatné!!) sa ide navodiť vlastne bezprávny stav zrušením VZN433 en block.. V dôsledku porušenia zákona pri schvaľovaní VZN 533 vlastne neplatí, a zruší sa aj ochrana reguláciou podľa platného VZN435. A nebude žiadna ochrana parku, žiadne regulatívy pre využitie a nastane svojvôľa?: Toto mesto chce?
08. jún 2020

Trnavčan

Ešte dodatok, kompetentní si naozaj myslia, že občan sa potrebuje na vychádzke "občerstviť" každých 500-1000m priamo v parku inak zomrie od smädu a únavy?? Spýtajte sa obyvateľov na ul. B.Smetanu a Čajkovského, čo si o tom myslia...
08. jún 2020

Silvia

Rekreačný cyklista tiež zvládne 10km na fľaši s vodou, ktorú nesie na biku. Okrem toho ak robi kolečko cez Kamenáč, má bufet a reštauráciu na Kamenáči.
Nepostrehla som, ze by doteraz bola cesta na Kamenáč z Prednádražia lemovaná pozostatkami smädných a hladných turistov a cyklistov..
08. jún 2020

jozef

Park má ostať parkom , treba sa obrátiť na opozičných poslancov.
09. jún 2020

Roman

osobne som proti výstavbe v parku, na pešej zóne máme enormné množstvo kaviarní, ktoré sa neustále menia. Načo sú nám ďalšie?
Petícia je fajn, ale slniečko bradaté sa z nej tak maximálne smeje, rovnako sa rehotal z petície proti zvyšovaniu daní.
Výstavba v Trnave je už viac-menej chorá, máme enormné množstvo nových bytov a komunikácie, ktoré tomu už nevládzu...

Ale za tohto primátora sa robia celkom vtipné projekty vo všeobecnosti. Už len tá ohydnosť ponad lávkou na poliklinike je výsmechom bežných ľudí. Za enormné miliony postavili zopár železných vinklov, ktoré sú obrastené zelinou ...
10. jún 2020

Juraj2

5ulo: Prvá veta príspevku na FB o revitalizácii je úplne v súlade s VZN 435, ktoré chce primátor zrušiť. Aj park môže zväčšiť a tá pridaná časť nebude patriť pod chránené územie. Aj choré stromy môže vyrúbať (toto je z jeho strany zbytočné citové vydieranie). Potiaľ je to všetko OK. Takže prečo treba zrušiť chránené územie? Len preto, aby sa tam mohla postaviť kaviereň, bez ktorej sa park "nikam kvalitatívne neposunie". Ale to je iba jeho názor, ktorý nemá podložený žiadnou štúdiou alebo analýzou. Ani sa len nepokúsili dať vypracovať návrh revitalizácie, ktorý by bol v súlade s VZN 435. Potom by sa dalo porovnávať a rozhodovať, či chránené územie zrušiť alebo nie.
10. jún 2020

Silvia

5ulo pribudlo aj ine vyjadrenie. Stotoznujem sa s p.Lancaricom.
Pozrite si VZN 435. Priladam tiez obrazok, co 435 povoluje v obmedzenom rozsahu a co nedovoluje. Precitajte si odosobnene od citov a odpovedzte si, ci 435 brani revitalizacii parku
10. jún 2020

Silvia

Tu su vymenovane cinnosti a rozsahy pre udrzanie zelene. Toto su fakty.
10. jún 2020

Peter

Tak zjavne sa niekto z mesta takto chysta business po skonceni posobenia na MsU. Iny rozumny dovod takychto tahov ma nenapada.
10. jún 2020

Trnavčan

Nejde iba o tie kaviarne, z prírodného parku sa stáva zábavný, potláča sa funkcia ochrany prírodných biotopov.
Trnava je na tom v ochrane prírody najhoršie z 8 najväčších miest na Slovensku, toto situáciu ešte zhorší. Prakticky sa ignorujú požiadavky MÚSES, preferujú investičné záujmy. Tá plánovaná "revitalizácia" je asi tak insitná forma ochrany, ako to kvetinové srdce v Promenáde. Treba sa pýtať "qui bono"? Príroda a občania to nie sú.
10. jún 2020

Juraj2

Po 6 dňoch konečne doplnená dôvodová správa do návrhu VZN. Na inšpiráciu pridávam text pripomienky. Aj keď mi je jasné, že pripomienka nebude akceptovaná.
Text pripomienky:
Dôvodová správa uvádza, že dôvodom zrušenia VZN č. 435 je to, že nedovoľuje umiestnenie stavby v parku s plochou viac ako 30 m2, čo je v rozpore s novým aktuálne platným územným plánom mesta Trnava (VZN č. 533), ktorý povoľuje výstavbu v mestských parkoch s väčšou plochou stavby. VZN č. 435 nie je potrebné rušiť. Navrhujeme stiahnuť návrh tohto VZN alebo nové znenie Článku 1:
“Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 533, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava”.

Zdôvodnenie pripomienky:
VZN č. 435 nie je v nesúlade s VZN č. 533, pretože nie je ani potrebné, aby bolo v súlade s územným plánom. Nastavuje vyššie limity ochrany konkrétneho územia v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a nie je podriadené územnému plánu. Podľa tohto zákona 543/2002 § 53 ods (1) je možné zrušiť chránené územie len ak sa zistili nové skutočnosti, “ktoré majú závažný vplyv na predmet ochrany, alebo ak predmet ochrany zanikol”. Park Janka Kráľa nezanikol a preto nie je zákonný dôvod, aby bolo obecné chránené územie zrušené. Rovnako nemožno považovať požiadavky na komercionalizáciu parku a novú výstavbu v parku za “nové skutočnosti, ktoré majú závažný vplyv na predmet ochrany”. Preto bude zrušením VZN č. 435 porušený paragraf § 53 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.
Predstavený návrh revitalizácie parku neprešiel posúdením dopadov na životné prostredie a nebol vypracovaný alternatívny návrh revitalizácie, ktorý by bol v súlade s regulatívmi ochrany územia podľa VZN č. 435. Občania mesta a poslanci MZ tak nemajú žiadnu možnosť posúdenia, či jediná predstavená alternatíva revitalizácie, ktorá je v rozpore s VZN č. 435, je najlepšou voľbou.
Ak je potrebné zosúladiť VZN č. 533 s existujúcim spôsobom ochrany parku, tak je nutné zmeniť toto VZN č. 533 a v územnom pláne mesta Trnava rešpektovať limity stanovené pre obecné chránené územie “Park Janka Kráľa v Trnave”.
10. jún 2020

Trnavčan

Juraj, ide o obecné chránené územie, tam je v kompetencii obce ho vyhlásiť , meniť a aj zrušiť (§69, ods.1, písm. f).
Ale ide o iný "nesúlad".. VZN533 bolo schválené v rozpore so zákonom
50/1976 Zb. zákonov v § 26, ods. 6 v znení:
„(6) Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné. „
Vtedy (aj doteraz) platné VZN435 je všeobecne záväzný právny predpis a nebol rešpektovaný. Dodatočným zrušením VZN435 sa VZN533 "nezlegalizuje", pretože pri schválení VZN533 bol porušený zákon a VZN 533 je preto v celom znení neplatné.. Takže sa odvolávať na VZN 533 je dosť "mimo misu"..Je to na podnet pre prokurátora.
Je "zvláštne" že predkladateľ VZN533 to na zasadnutí MZ dňa 3.12.2019 (archív zasadnutí MZ) konštatuje na začiatku nutnosť "zosúladiť" VZN435 s územným plánom. Ale neurobilo sa to v súlade so zákonom.
10. jún 2020

5ulo

Silvia, tu ale nejde len o tu kaviaren. Videla ste tie navrhy parku? Mnoh onovych chodnikov (naucny chodnik), parkove prvky... ide tu aj napr. aj o verejne WC. Ak nie su, tak je zle, ludia pisu, ze musia chodit za kricky. Chlapi to maju lahsie, ale vy zeny ani nie. 30m2 na verejne toalety asi nevyhovuje dnesnym standardom - vid ten prispevok - v kamenaci maju 60m2.
K WC treba vybudovat kanalizaciu a inzinierske siete a v obmedzeniach vidim iba kladenie sieti pre verejne osvetlenie.. Cize predpokladam, ze tam nejake obemdzenia su zabranujuce budovaniu aj tych toaliet.
Na temu by sme sa bavili uplne inak, ak by po skonceni revitalizacie opat vyhlasili park za chranenu oblast.. s udrziavanymi verjnymi toaletami a idealne bez kaviarne. Ta kaviaren sa tam aj tak nehodi - na ludi bude srat vtactvo zo stromov.. pripadne aj nejake kako do kavy poleti :D
10. jún 2020

Juraj2

Trnavčan: S tým nezákonným územným plánom súhlasím. Ale V. hlava zákona o ochrane prírody hovorí len o orgánoch ochrany prírody a §69, že jedným z orgánov je obec a aké má kompetencie. Ale detaily o vyhlásení obecného chráneného územia hovorí §25a a o zrušení §53 (áno je to tak isto ako vyhlásenie cez VZN) ale podľa odseku (1) je treba splniť aj ďalšie podmienky a zdôvodniť, prečo sa má ochrana zrušiť alebo zmeniť. Podľa odseku (3) to neplatí len pre súkromné chránené územia. Obecné takú výnimku nemajú.
10. jún 2020

Trnavčan

Podľa § 53/1 stačí aj čakať 1 rok od návrhu, ako postačujúca podmienka..?
10. jún 2020

Juraj2

Trnavčan: Pravda. Asi by to chcelo usmernenie z ministerstva ŽP, ak obec zároveň vyhlasuje, ruší, je orgánom ochrany a aj majiteľom. Malo sa postupovať ako pri stavebnom povolení, keď ho žiada obec, tak to posudzuje iný stavebný úrad. Tak aj tu to mohlo ísť ešte na kontrolu na okresný úrad alebo ŠOP SR. Je vidieť, že obecné chránené územia tam boli do zákona len tak natlačené. Stačí blbá konštelácia v zastupiteľstve a chránené územie je preč. Aspoň bude Trnava zase v niečom prvá, aj keď to bude veľká hanba.
10. jún 2020

Silvia

5ulo je nemyslitelne aby sa koli wc rusilo chranene obecne uzemie. Wc je na zeleznicnej stanici - kolko rokov preslo od rekonstrukcie? Wc je v cakarni arrivy. Dalsie v maxe. Dalsie nech vybuduju v novej casti parku, ktoru chcu pridat. V tatrach a dalsich oblastiach tiez nie je wc na kazdom kroku. To vazne wc ma byt posledny argument, preco zrusit ochranu parku?
10. jún 2020

5ulo

Tak pre mna je tych nemyslitelnych veci viac. Napr. ak by chcelo byt mesto skutocne fer s tou kaviarnou, riesilo by ju vo vlastnej rezii.. napr. ako 'chranena dielna' a nepripustala by k tomu ziaden sukromny sektor.
No a druha vec je spolocenska objednavka, ktora vzisla z prieskumu par rokov dozadu. Na zaklade tej objednavky sa robili navrhy parku.. to je zial fakt. Jednoducho tu sa obyvatelom nikdy nevyhovie na 100%, pretoze su vzdy minimalne dva tabory.
A prepac, ale porovnavat Tatry s husto obyanym mestom je trosku scestne.
10. jún 2020

Juraj2

5ulo: V spoločenskej objednávke nebola požiadavka na kaviareň. Rovnako nebola ani v podkladoch na architektonickú suťaž: https://www.trnava.sk/userfiles/file/Zad%c3%a1vacie%20podmienky.pdf
A v doplňujúcich otázkach bolo jasne zadefinované obmedzenie na budovy podľa VZN 435:
https://www.trnava.sk/userfiles/file/Obnova%20Parku%20Janka%20Krala%20v%20Trnave%20-%20OTAZKY%20A%20ODPOVEDE.pdf
Citujem: 4. Aké stavby sú povolené - trvalé - dočasné - hygienické zariadenie?
„Budovať jednopodlažné stavby so zastavanou plochou maximálne do 30 m2, ktoré budú slúžiť ako doplnkové služby pre podporu rekreačných aktivít – kiosky.“ – výňatok z VZN mesta Trnava č. 435
Takže je jasne preukázané, že víťazný návrh bol v rozpore so zadaním. A teraz sa musí realizovať za každú cenu. Primátor sa teraz prezentuje, že ustúpil od dvoch kaviarní a "kompromisne" bude iba jedna.
10. jún 2020

5ulo

Juraj2, narazal som skor na tie toalety ;)
10. jún 2020

Silvia

5ulo presla som si vystup z vyskumu poziadaviek, ktory je zverejneny na stranke mesta. Kaviaren som v nom nenasla.
Prave v husto osidlenom meste so zelenou v najmensom rozsahu z krajskych miest by sa malo uvazovat o ochrane zelene a nie tahani sieti koli wc a kaviarnam, ked su dostupne v blizkom okoli. VZN 435 nebrani revitalizacii parku v zmysle vyrubu chorych stromov, v zmysle obnovy drevin, v zmysle stavby chodnikov, cyklochodnikov aj verejneho osvetlenia. Mne sa tato situacia vobec nepaci. Som za upravu parku, aj nejake nive chodnicky kluckujuce pomedzi stromy, aj za lavicky, miesto na sedenie na zemi, zaujimavu pergolu obrastenu tahavymi rastlinami,.....toto vsetko z projektu je vlastne v sulade so 435 ;-)
10. jún 2020

5ulo

Este raz a snad naposledy - tou spolocenskou objednavkou som myslel TOALETY.
https://www.trnava.sk/sk/aktualita/vysledky-dotaznika-k-obnove-parku-janka-krala-a-zavery-z-verejneho-stretnutia
No a vysledky tej spolocenskej objednavky je mozne si pozriet priamo v PDF subore https://www.trnava.sk/userfiles/file/prieskum2016_PJK.pdf

Ale aby to nebolo len o tych hajzlikoch, tak prikladam aj citat z vysledkov ankety:
"Vhodným prvkom vedľa ihrísk by bola podľa respondentov slušná reštaurácia či kaviareň, kde by rodičia mohli sedieť na terase a mali výhľad na hrajúce sa deti. "
a zaroven
"Reštauráciu či kaviareň považujú viacerí respondenti za vhodnú v blízkosti detského ihriska,
cyklotrasy, či autobusovej a vlakovej stanice."
Cize ludia si sami pytali kaviaren v ankete, ale skor v tej prednej casti blizsie ku stanici. A evidentne v nej hlasovalo vela mamiciek a tatikov na materskej :)
10. jún 2020

Viktor

Moja skúsenosť s participovaním plánovaním je taká, že niekto to na stretnutí spomenul a ak sa im to páčilo, tak to tam napísali.... Ale to sa týkalo Agátky, tu to mohlo byť inak.
10. jún 2020

5ulo

v tomto prípade vraj boli dotazníky 🤷‍♂️
10. jún 2020

Viktor

Dotazníky boli aj pri Agátke. Škoda, že sa už nedajú overiť otázky, lebo veľa závisí aj od toho, ako sú položené. Ktovie koľko ľudí by súhlasilo s kaviarňou, ak by vedeli, že si to bude vyžadovať zrušenie ochrany parku.
Inak, neviem si predstaviť, ako mohol niekto reštauráciu či kaviareň považovať za vhodnú v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice... Však tam kaviarne i toalety predsa sú.
15. jún 2020

Peter

Juraj polozil tusim dost citlivu otazku, ktoru mesto podla praktik z posledneho obdobia zjavne opat prejde mlcanim a bude sa tvarit, ze sa nic nedeje.
22. jún 2020

Peter

MsU TT = ignoranti obcanov, inak sa reakcia na podnety na OPS uz neda nazvat
23. jún 2020

Silvia

Mesto zverejnilo materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva.
https://www.trnava.sk/sk/clanok/dokumenty-mz
V prílohe 5 je prvý dokument Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schvaliť 19.5.2020.
Na strane 3 je uvedené:
"4) Majetková komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 5680/9 a 5680/28 na realizáciu SO 5.01 Zásobovanie teplom, SO 5.02 Dispečerský kábel, SO 5.03 Meranie a regulácia, SO 4.12 Prípojka NN spoločnosti Terra Trnavia, s.r.o. z dôvodu ich trasovania cez plochu lesoparku, čo nie je v súlade s platnou urbanistickou štúdiou, ktorá nahrádza územné rozhodnutie. Pri návrhu verejnej infraštruktúry je potrebné dodržať schválenú urbanistickú štúdiu."

Trochu schizofrenické riešenie, keď kôli revitalizácii parku idú zrušiť VZN, ktoré nebráni revitalizácii, iba ťahaniu inžierskych sietí a stavbám väčším ako 30m2. Zrusiť ochranu aby sme stavali viac ako 30m2, ťahali siete a rúbali viac, ako 435 dovolí. Na strane druhej územie, ktoré nie je nijako chránené a neumožnia potiahnuť siete.
02. júl 2020

Peter

Len aby bolo evidentne, co je to zac.
02. júl 2020

Silvia

Peter je to developer pre Prudy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania