Ulica Rázusova-lavička-poškodená

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

Trocha v týchto miestach vyčíňa jeden neduh-bezdomovci(asociáli). Tý sa nesprávajú až tak kultúrne a myslím si, že ničia naše spoločné hodnoty. Čo na to mestská polícia?

01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetov na riešenie podobných situácií súvisiacich s prítomnosťou ľudí bez domova na verejných priestranstvách dostáva mestská polícia veľké množstvo a vždy sa nimi zaoberá. V prípade podnetu je na miesto vždy vyslaná hliadka, ktorá preveruje, či nedochádza zo strany takýchto osôb k nejakej forme protiprávneho konania. Môže sa jednať napríklad o znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, budenie verejného pohoršenia, rušenie nočného pokoja, fajčenie na miestach, kde je to zakázané. V prípade, ak hliadka polície protiprávne konanie zistí, vyzve osobu, aby od neho upustila. Je nutné uvedomiť si, že v prípade, ak nedochádza k takému konaniu, ktoré je všeobecne záväzným právnym predpisom označené ako protiprávne, polícia nemá žiadne právo voči osobe zakročiť. Výzor, vzhľad, špinavé oblečenie či zápach nie je protiprávnym konaním a policajti nemajú žiaden dôvod ani právo osobu perzekvovať. Policajt, ako verejný činiteľ môže vždy postupovať iba na základe zákona a v jeho medziach. V prípade, ak by toto pravidlo porušil, vystavuje sa možnosti stíhania za trestný čin prekročenia právomocí verejného činiteľa.
V prípade, ak polícia na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať osobu, aby od protiprávneho konania upustila a má právo na uloženie sankcie vo forme pokuty. Ani v prípade spáchania priestupku neexistuje právomoc mestskej polície vykázať osobu z verejného priestranstva. Čo sa týka finančnej sankcie, je zrejmé, že táto forma trestania osôb bez domova a spravidla bez financií, nie je v praxi aplikovateľná. Okrem už spomenutých prekážok efektívneho riešenia podnetov týkajúcich sa osôb bez domova, je nutné uvedomiť si, že aj v prípade, ak sa polícii svojím pôsobením, najmä neustálymi kontrolami dodržiavania verejného poriadku, podarí osoby bez domova „vytlačiť“
z jedného miesta, osoby bez domova nezmiznú z povrchu zemského, ale iba sa presunú na iné verejne prístupné miesto, kde budú opäť niekomu vadiť a prekážať. Problém bezdomovcov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách nie je za súčasnej legislatívy systémovo riešiteľný cestou „policajných“ prostriedkov. S obsahom Vášho podnetu budú oboznámené hliadky mestskej polície, ktoré budú pri hliadkovaní venovať pozornosť predmetnej lokalite. V prípade, ak zaregistrujete protiprávne konanie, obráťte sa prosím na stálu službu mestskej polície prostredníctvom tel. linky 159. Na miesto bude vyslaná hliadka.

Mestská polícia mesta Trnava
02. júl 2020

Martin

Tak tam umiestnite kamery a sledujte ich. Toto sú len prázdne frázy. Dokedy budeme z daní tento vandalizmus dotovať a ho tolerovať?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania