Ulica Limbová-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Silvia 17. júla 2020

Letné sídlo bezdomovcov - na lavičke priamo pod oknami Golianovej 65. V prípade nepriaznivého počasia - pod prístreškom pred lekárňou. Neustále obťažujú okolie hlukom, sprostými hlasnými rečami, smradom a bordelom, ktorý po sebe nechajú.
Tú lavičku prosím vrátiť naspäť, kde bola, nakoľko na tomto mieste pôvodne nebola (okrem toho je poškodená, má odtrhnuté operadlo).
V lekárni z nich asi tiež majú veľkú radosť.
Naozaj úchvatný pohľad z okna.

19. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Silvia, ďakujeme za Váš podnet.

Bol postúpený na Mestskú políciu mesta Trnava (ľudia bez domova - verejný poriadok) aj odbor komunálnych a cintorínskych služieb, ktorý má vo svojej agende mestský mobiliár (lavičky).
Kto? Odbor komunálnych a cintorínskych služieb, Mestská polícia mesta Trnava
Kedy? 2. polrok 2020

Mesto Trnava
21. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetov na riešenie podobných situácií súvisiacich s prítomnosťou ľudí bez domova na verejných priestranstvách dostáva mestská polícia veľké množstvo a vždy sa nimi zaoberá. Na miesto je vždy vyslaná hliadka, ktorá preveruje, či nedochádza zo strany takýchto osôb k nejakej forme protiprávneho konania. Môže sa jednať napríklad o znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, budenie verejného pohoršenia, rušenie nočného pokoja, fajčenie na miestach, kde je to zakázané. V prípade, ak hliadka polície protiprávne konanie zistí, vyzve osobu, aby od neho upustila. Je nutné uvedomiť si, že v prípade, ak nedochádza k takému konaniu, ktoré je všeobecne záväzným právnym predpisom označené ako protiprávne, polícia nemá žiadne právo voči osobe zakročiť. Výzor, vzhľad, špinavé oblečenie či zápach nie je protiprávnym
konaním a policajti nemajú žiaden dôvod ani právo osobu perzekvovať. Policajt, ako verejný činiteľ môže vždy postupovať iba na základe zákona a v jeho medziach. V prípade, ak by toto pravidlo porušil, vystavuje sa možnosti stíhania za trestný čin prekročenia právomocí verejného činiteľa.
V prípade, ak polícia na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať osobu, aby od protiprávneho konania upustila a má právo na uloženie sankcie vo forme pokuty. Ani v prípade spáchania priestupku neexistuje právomoc mestskej polície vykázať osobu z verejného priestranstva. Čo sa týka finančnej sankcie, je zrejmé, že táto forma trestania osôb bez domova a spravidla bez financií, nie je v praxi aplikovateľná. Okrem už spomenutých prekážok efektívneho riešenia podnetov týkajúcich sa osôb bez domova, je nutné uvedomiť si, že aj v prípade, ak sa polícii svojím pôsobením, najmä neustálymi kontrolami dodržiavania verejného poriadku, podarí osoby bez domova „vytlačiť“
z jedného miesta, osoby bez domova nezmiznú z povrchu zemského, ale iba sa presunú na iné verejne prístupné miesto, kde budú opäť niekomu vadiť a prekážať. Problém bezdomovcov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách nie je za súčasnej legislatívy systémovo riešiteľný cestou „policajných“ prostriedkov. O obsahu Vášho podnetu budú informované hliadky mestskej polície, ktoré pri hliadkovaní budú venovať pozornosť opísanému problému v predmetnej lokalite. V prípade, ak zaregistrujete protiprávne konanie zo strany týchto osôb, obráťte sa prosím na stálu službu mestskej polície prostredníctvom tel. linky 159. Na miesto bude vyslaná hliadka.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava
Kedy? viď odpoveď

Mestská polícia mesta Trnava
28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Silvia, ešte raz ďakujeme za Váš podnet.

Spolupracujúca firma skontroluje funkčnosť lavičky, v prípade potreby opraví a následne ju premiestni.

Odbor komunálnych a cintorínskych služieb
05. august 2020

Matúš G

Lavicka je premiestnena.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania