Starohájska ulica-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý
meno
Radovan 14. augusta 2020

Pred vstupom na polikliniku do časti pre dospelých stoja neohľaduplní fajčiari a svojimi cigaretami a dymom ohrozujú zdravie ostatných pacientov a návštevníkov. Nie je tu žiadna zóna pre fajčiarov a tak stoja všade, kde sa im zachce a človek sa niekedy musí medzi nimi doslova predierať! Ochrana nefajčiarov sa tu rovná nule!

07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie

Mestský úrad v Trnave
11. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, k Vášmu podnetu uvádzame nasledovné:

ochranu pred fajčením upravuje zákon č. 377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý v § 7 presne vymenúva miesta, kde je zakázané fajčiť. Správca nie je opravený zakázať fajčenie pred vstupom do MP, keďže predmetný priestor nie je uvedený medzi miestami, kde je zakázané fajčiť podľa horeuvedeného zákona.

V podnete prispievateľ odporúča, aby správca zakázal fajčenie pred vchodom do Mestskej polikliniky, resp. premiestnil miesto vyhradené pre fajčiarov. Jedným z opatrení, ktoré sme prijali bolo odstránenie „popoľníka“, aby sme obmedzili fajčenie v predmetnom priestore. Dôsledkom uvedeného opatrenia však bolo veľké množstvo „ohorkov“ a nečistôt v celom priestore a fajčiari fajčili v celom priestore hlavného vstupu do MP. Následne sme opäť vymedzili priestor pre fajčiarov, ale premiestnili sme „popoľník“ na okraji priestranstva pred MP, asi 13 metrov od vstupných dverí (na rohu Lekárne), čo je dostatočná vzdialenosť od samotného vstupu. V súčasnosti fajčiari v prípade fajčenia na vyhradenom mieste až tak neobmedzujú nefajčiarov, vrátane matiek s deťmi. Návštevníci i matky s deťmi teraz môžu použiť vstup do MP druhou stranou (z druhej strany Lekárne), bez toho, aby prišli do styku s dymom, ktorí spôsobujú fajčiari.

Premiestnenie vyhradeného miesta pre fajčiarov by problém nevyriešil, ale by ho len presunul na druhé miesto, tak ako nám prax ukázala v minulosti.

Na záver musíme konštatovať, že správca môže konať len v medziach, ktoré sú stanovené príslušnými zákonmi a nemôže sa domáhať plnenia povinností bez právneho základu. Na druhej strane existujú všeobecne rešpektované normy slušného správania, vzájomnej tolerancie a ústretovosti pacientov, resp. návštevníkov MP, ktoré síce nemôže správca právne vymáhať ani ich nedodržanie sankcionovať, ale na ich dodržiavanie apeluje v rámci svojich kompetencií a právomocí.

Stredisko sociálnej starostlivosti

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania