Ulica Vladimíra Clementisa-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Tiboe 06. septembra 2020

Vozidlo stojí dlhodobo bez pohybu viac ako rok má rovnakom mieste. V okolí pneumatík rastie aj burina.

07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na riešenie na Mestskú políciu. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
Kto? Mestská polícia Tnava
Kedy? najbližšie dni

Mestský úrad v Trnave
07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti
prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas a dokonca ani
skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre
intervenciu zo strany mesta. Skutočnosť,  že vozidlo nemá platnú TK je v rozpore so zákonom, a v
takomto prípade je kompetentný konať Okresný úrad, ktorý vedie príslušné evidencie a držiteľom
vozidiel bez TK ukladá pokuty.

Na základe Vášho podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje
žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla
o jeho odstránenie z verejného priestranstva.

Mestská polícia mesta Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania