Ulica Jána Bottu-reklama-nebezpečná (na spadnutie a pod.)

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Adriana 14. septembra 2020

Rozbité sklo na reklamnom zariadení pred úradom práce.

16. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie na príslušný odbor. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie

Mestský úrad v Trnave
16. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, rozbité sklo v okolí reklamného zariadenia Mesto Trnava zabezpečí v čo najkratšom čase. Pozemok na ktorom sú reklamy umiestnené však nepatrí mestu. Informovali sme majiteľa a poprosili ho o opravu. Ďakujeme za porozumenie

Mestský úrad v Trnave
17. september 2020

Odpoveď samosprávy

Odbor majetkový MsÚ požiadal Odbor dopravy a komunálnych služieb, aby zabezpečil odstránenie bývalých telefónnych kabín umiestnených na častiach pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, na ktoré bola uzatvorená nájomná zmluva cčz 72/2014 z 31.3.2014 v znení dodatku č. 1 z 8.7.2015. Dodatočne bolo zistené, že obdobné bývalé telefónne búdky sú umiestnené na Ul. Študentská a Ul. Tamaškovičova. Pozemky v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 8743/11 a parc. reg. E č. 1211/1 vo vlastníctve Mesta Trnava pod búdkami boli užívané bez zmluvného vzťahu. Vzhľadom na to, že zrejme ide o búdky, ktoré vlastnila spol. ZION MEDIA, aj tieto dalo mesto odstrániť.

Dve bývalé telefónne búdky umiestnené na Ul. J. Bottu, ktoré sú predmetom podnetu z portálu Odkaz pre starostu sú, vychádzajúc z porovnania vzhľadu s búdkami, ktoré boli umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, pravdepodobne vlastníctvom spol. ZION MEDIA.
Tieto búdky nie sú na pozemku vo vlastníctve mesta, neboli zmluvne riešené s mestom, preto ani mesto nemohlo dať podnet na ich odstránenie. Neoprávnené užívanie pozemku pod búdkami v k. ú. Trnava parc. č. 922/2 môže riešiť vlastník pozemku, v tomto prípade podľa LV č. 8460 - Ubytovňa Nukleon, s.r.o., ktorú Odbor majetkový MsÚ upozornil na zlý stav.

Odbor majetkový
20. september 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.