Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Ulica Evy Kostolányiovej ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Evy Kostolányiovej-značka na ceste -chýbajúca

Západ - Ulica Evy Kostolányiovej
17. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Evy Kostolányiovej-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Západ - Ulica Evy Kostolányiovej
18. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Evy Kostolányiovej-parkovanie-problémové

Západ - Ulica Evy Kostolányiovej
05. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie na ulici Evy Kostolányiovej

Západ - Ulica Evy Kostolányiovej
04. novembra 2016 Komentáre7 Hodnotenie0