Príslušný volebný obvod: č. 5 (č. 21/A a 21/B), č. 6 (okrem č. 21/A a 21/B)
Poslanci za obvod: č. 5: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová, č. 6: Juraj Šarmír
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Ulica Hospodárska ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-zlomený konár

Stred - Ulica Hospodárska
13. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Stred - Ulica Hospodárska
03. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-zlomený konár

Stred - Ulica Hospodárska
24. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-zlomený konár

Stred - Ulica Hospodárska
02. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-kôš-preplnený

Stred - Ulica Hospodárska
20. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-kanalizácia-upchatá

Stred - Ulica Hospodárska
20. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-krík-odstraniť

Stred - Ulica Hospodárska
08. júla 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-detské ihrisko-potrebná údržba

Stred - Ulica Hospodárska
28. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-neorezaný

Stred - Ulica Hospodárska
15. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-chodník-znečistený

Stred - Ulica Hospodárska
30. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-zlomený konár

Stred - Ulica Hospodárska
27. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-Verejný poriadok-iné

Stred - Ulica Hospodárska
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-strom-zlomený konár

Stred - Ulica Hospodárska
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-zviera-uhynuté

Stred - Ulica Hospodárska
20. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-stavby a budovy-opustená budova

Stred - Ulica Hospodárska
15. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1