Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Naposledy zodpovedané samosprávou, Ulica Ľudmily Podjavorinskej ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-cesta-znečistená

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
08. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-cesta-znečistená

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
18. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-cesta-výtlk

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
20. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-chodník-rozkopaný

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
31. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-chodník-chýbajúci

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
05. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-chodník-znečistený

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
04. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
04. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Výmoľ na ceste

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
02. mája 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Nodtekajúca dažďová voda a stekajúce blato

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
25. júla 2017 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nebezpečny vytlk na Ľ.Podjavorinskej

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
08. októbra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
26. septembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Štrkové chodníky

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
27. septembra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Posypanie chodníkov

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
16. januára 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlky / prepadnuté poklopy na Ľ. Podjavorinskej

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
19. apríla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlky - Ľ. Podjavorinská

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
20. apríla 2015 Komentáre3 Hodnotenie0