Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Automobily, Ulica Pekárska ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Pekárska-parkovanie-problémové

Stred - Ulica Pekárska
14. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
December 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovacie boxy

Stred - Ulica Pekárska
05. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovacie miesta v centre

Stred - Ulica Pekárska
18. júla 2015 Komentáre2 Hodnotenie0