Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Ulica Rázusova ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk pri Partizáni

Stred - Ulica Rázusova
20. novembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2014
Vyriešený
 
meno užívateľa

Lavicky v Ruzovom parku

Stred - Ulica Rázusova
16. júna 2014 Komentáre2 Hodnotenie0