Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Trnava, Najaktívnejšie, Ulica Vajanského ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Garáže prilepené na Trnavské hradby

Stred - Ulica Vajanského
10. októbra 2012 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Smetiak v Trnávke

Stred - Ulica Vajanského
17. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce sáčky na psie experimenty.

Stred - Ulica Vajanského
01. júna 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odvodňovacie-drenážne mreže v podzemných garážach na Vajanského

Stred - Ulica Vajanského
12. júla 2013 Komentáre13 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Konáre zasahujúce do chodníka

Stred - Ulica Vajanského
06. augusta 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Obnova hradieb versus odpadky a kontajnery

Stred - Ulica Vajanského
02. septembra 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Blokovaný chodník jarmočnými predajcami

Stred - Ulica Vajanského
12. septembra 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok na parkovisku

Stred - Ulica Vajanského
25. októbra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odstavené auto

Stred - Ulica Vajanského
02. novembra 2013 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ohnutá značka.

Stred - Ulica Vajanského
26. januára 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nebezpečná jama

Stred - Ulica Vajanského
26. januára 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Plný odpadkový kôš

Stred - Ulica Vajanského
07. augusta 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vajanského 12-13 prechod cez parkovisko

Stred - Ulica Vajanského
11. decembra 2014 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné značenie

Stred - Ulica Vajanského
09. marca 2015 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodená lampa verejného osvetlenia

Stred - Ulica Vajanského
22. marca 2015 Komentáre3 Hodnotenie0