Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Naposledy komentované, Ulica Vajanského ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-parkovanie-problémové

Stred - Ulica Vajanského
23. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Stred - Ulica Vajanského
30. apríla 2019 Komentáre7 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Stred - Ulica Vajanského
09. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-Verejné služby-iné

Stred - Ulica Vajanského
21. januára 2020 Komentáre12 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Triedenie odpadu

Stred - Ulica Vajanského
30. januára 2017 Komentáre9 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ohrozujú chodcov

Stred - Ulica Vajanského
30. septembra 2018 Komentáre11 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-Cesty a chodníky-iné

Stred - Ulica Vajanského
04. septembra 2019 Komentáre8 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Úprava priestoru "DVOR" ul. Vajanského

Stred - Ulica Vajanského
28. marca 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hrdzou poškodené lampy

Stred - Ulica Vajanského
14. februára 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Prelepené výnimky zo značky "Pešia zóna"

Stred - Ulica Vajanského
03. apríla 2018 Komentáre11 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-chodník-neposypaný

Stred - Ulica Vajanského
31. januára 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Čistota okolo polopodzemných kontajnerov

Stred - Ulica Vajanského
12. novembra 2017 Komentáre13 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Schody v havarijnom stave

Stred - Ulica Vajanského
02. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Mätočné dočasné dopravné značenie po jarmoku

Stred - Ulica Vajanského
16. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutý chodník vo vnútrobloku na Vajanského ulici

Stred - Ulica Vajanského
02. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0