Príslušný volebný obvod: č. 1 (od č. 3), č.3 (od č. 1 do č. 2)
Poslanci za obvod: č. 1: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo, č. 3: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Vyriešené podnety, Zelený kríčok ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-chodník-znečistený

Stred - Zelený kríčok
10. októbra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-zastávka MHD -znečistená

Stred - Zelený kríčok
05. októbra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-cyklotrasa-znečistená

Stred - Zelený kríčok
03. augusta 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
Júl 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-fontánka-poškodená

Stred - Zelený kríčok
08. júla 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
Máj 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-zvislá značka-chýbajúca

Stred - Zelený kríčok
09. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
11. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-chodník-znečistený

Stred - Zelený kríčok
29. novembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
September 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-chodník-rozkopaný

Stred - Zelený kríčok
20. septembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Apríl 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
04. mája 2020 Komentáre2 Hodnotenie2
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
29. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
September 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
03. septembra 2019 Komentáre7 Hodnotenie0
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
02. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Marec 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Stred - Zelený kríčok
18. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-znečisťovanie-vody

Stred - Zelený kríčok
31. januára 2019 Komentáre4 Hodnotenie1
Júl 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci cestovný poriadok

Stred - Zelený kríčok
12. júla 2018 Komentáre2 Hodnotenie0