Príslušný volebný obvod: č. 5
Poslanci za obvod: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica Gejzu Dusíka ulica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Západ - ulica Gejzu Dusíka
22. júna 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-kanalizácia-upchatá

Západ - ulica Gejzu Dusíka
14. júna 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-detské ihrisko-poškodené

Západ - ulica Gejzu Dusíka
03. júna 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-cesta-rozkopaná

Západ - ulica Gejzu Dusíka
30. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-Mestský mobiliár-iné

Západ - ulica Gejzu Dusíka
15. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Západ - ulica Gejzu Dusíka
03. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-cesta-výtlk

Západ - ulica Gejzu Dusíka
26. apríla 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-cesta-poškodená

Západ - ulica Gejzu Dusíka
24. apríla 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-detské ihrisko-potrebná údržba

Západ - ulica Gejzu Dusíka
20. apríla 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-detské ihrisko-potrebná údržba

Západ - ulica Gejzu Dusíka
20. apríla 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Západ - ulica Gejzu Dusíka
06. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Západ - ulica Gejzu Dusíka
18. marca 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-detské ihrisko-poškodené

Západ - ulica Gejzu Dusíka
13. marca 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Západ - ulica Gejzu Dusíka
08. marca 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Február 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, s platnou TK a EK

Západ - ulica Gejzu Dusíka
11. februára 2022 Komentáre1 Hodnotenie0