Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica sv. Cyrila a Metoda ulica

V riešení
 
meno užívateľa

ulica sv. Cyrila a Metoda-krík-neostrihaný

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
13. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica sv. Cyrila a Metoda-chodník-výtlk

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
20. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Výtlky na chodníku

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
14. augusta 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2018
Uzavretý
 
meno užívateľa

Smetné nádoby na chodníku

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
23. marca 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedokončený chodník - zámková dlažba

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
16. augusta 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Spadnutá dopravná značka

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
16. augusta 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné verejné osvetlenie

Západ - ulica sv. Cyrila a Metoda
24. novembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0