Príslušný volebný obvod: č. 5
Poslanci za obvod: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Naposledy zodpovedané samosprávou, Ulica Limbová ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-znečistený

Juh - Ulica Limbová
22. septembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-bariéra na chodníku

Juh - Ulica Limbová
19. júna 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevyčistený chodník

Juh - Ulica Limbová
21. apríla 2017 Komentáre10 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-znečistený

Juh - Ulica Limbová
14. apríla 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-bariérový

Juh - Ulica Limbová
09. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-výtlk

Juh - Ulica Limbová
08. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-chodník-znečistený

Juh - Ulica Limbová
27. februára 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sklo na ceste po odvoze odpadu

Juh - Ulica Limbová
05. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutý kryt kanálu 2

Juh - Ulica Limbová
12. júla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné značky

Juh - Ulica Limbová
17. februára 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Lístie na chodníku

Juh - Ulica Limbová
13. novembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Osadenie stĺpikov pred nákupné centrum Limbová

Juh - Ulica Limbová
18. novembra 2018 Komentáre9 Hodnotenie0